04.06.21 DI Fødevarer Nyheder

Coronakrisen ser ud til at være kortere end finanskrisen

Selvom tilbageslaget i forbindelse med coronakrisen på kortere tid gjorde lige så ondt på BNP som finanskrisen, så vender økonomien formentlig langt hurtigere tilbage til normalen, end tilfældet var under finanskrisen.

Ingen kriser er ens, men de kan være interessante at sammenligne. Det gælder også de sidste to store økonomiske kriser, vi har oplevet på tæt hold – finanskrisen og nu coronakrisen.  Selvom store dele af 2020, og starten af 2021, har været præget af omfattende nedlukninger af samfundet herhjemme, så tyder meget på, at vi er i gang med en hurtig økonomisk genopretning i sammenligning med finanskrisen. Her har coronakrisen vist sig som en dyb, men indtil videre kort krise. Det viser beregninger fra DI, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Tilbageslaget i økonomien i forbindelse med coronakrisen er klart relateret til nedlukningerne, som også dele af fødevarebranchen har været særligt ramt af. Coronakrisen er dermed forskellig fra finanskrisen. Krisen er nemlig ikke udløst af nogle strukturelle ubalancer i økonomien, og derfor vender efterspørgslen hurtigt tilbage, efter at restriktionerne er ophævet.

Vækst og fremgang bredt set

I DI’s nyeste økonomiske prognose forventes der også en pæn vækst i 2021 på 2,5  procent i den hjemlige økonomi, efterfulgt af en kraftigere vækst på 3,5 procent i 2022. Det betyder også, at både beskæftigelsen og BNP allerede omkring 3. og 4. kvartal i år vil være på samme niveau som før coronapandemien gjorde sit indtog, og lukkede store dele af samfundet ned. Så allerede når kalenderen siger 2022, vil vi økonomisk set, efter alt at dømme, stå stærkere end før coronakrisen – og det er en noget hurtigere genopretning end efter finanskrisen.

Relateret indhold