Kilde: DTU
17.06.21 DI Fødevarer Nyheder

Rapporter dokumenterer potentialerne ved elektrificering af fødevarebranchen

Der er et stort potentiale for at omlægge de fossile processer til grøn strøm i fødevarevirksomhederne, viser rapporter fra DTU. Kun en lille andel af energiforbruget vil fortsat kræve brug af flydende brændsel, hvis potentialerne realiseres.

I den danske fødevarebranche er over halvdelen af energiforbruget i dag baseret på flydende  brændsel. Skal vi nå i mål med ambitionerne omkring den grønne omstilling og 70 procents reduktion af CO2-udledningen, så er der god grund til at kigge på, hvilke muligheder der er for at omstille energiforbruget  til grøn strøm.

Og der er et stort potentiale for at omlægge de fossile processer til grøn strøm i fødevarevirksomhederne. Det viser to rapporter, som DTU har foretaget, og som blev offentliggjort i marts. I disse undersøgelser bliver det konkluderet, at den nuværende anvendelse af energi i fremstillingsprocesserne i fødevareindustrien omfatter 23 PJ (petajoule) årligt. Ud af dette er en tredjedel allerede el, som bliver brugt til at drive pumper, køleanlæg, ventilation, elmotorer m.v. De resterende to tredjedele bliver i stor udstrækning brugt til opvarmnings- og tørringsformål og bliver drevet af fossile energikilder.

DTU’s analyser viser, at en meget stor andel heraf vil kunne elektrificeres, mens en lille andel (0,5 PJ) ikke vil kunne elektrificeres og fortsat kræver brug af flydende  brændsler. Her er der typisk tale om processer, der indebærer opvarmning til meget høje temperaturer.         

Elektrificeringsprojekt med til at drive udviklingen frem

Elektrificering er noget, som mange fødevarevirksomheder er i gang med at kigge ind i. Denne dagsorden er blandt andet hjulpet på vej af det projekt omkring elektrificering af fødevareindustrien, som DI Fødevarer driver sammen med en række andre organisationer og konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, og som er finansieret af midler fra Industriens Fond. Her får 20 fødevarevirksomheder analyseret industrielle processer i forhold til muligheden for elektrificering, og der bliver lavet business cases for de enkelte virksomheder. 

- Indtil videre har projektet leveret flere gode business cases for de medvirkende virksomheder, og det er naturligvis en forudsætning for, at virksomhederne kan vælge at gennemføre investeringerne i elektrificering, siger DI Fødevarers branchedirektør, Leif Nielsen, som også er formand for elektrificeringsprojektet.

- Jeg er derfor også godt tilfreds med, at der er sat penge af til netop elektrificering og energieffektivisering i den politiske aftale herom sidste sommer. De penge bliver udmøntet nu og de næste år. Det er mit håb, at fødevarevirksomhederne vil byde ind med deres projekter og accelerere den grønne omstilling i de kommende år. Jeg håber, at virksomhederne vil kunne finde inspiration til det i blandt andet resultaterne i elektrificeringsprojektet, slutter Leif Nielsen.

Du kan læse analysen fra DTU og mere om elektrificeringsprojektet her.

Relateret indhold