04.06.21 DI Fødevarer Nyheder

Tyskere og amerikanere betaler gerne mere for en bæredygtig fødevare

Bæredygtighed er fortsat højt på agendaen hos mange forbrugere globalt. En ny undersøgelse fra YouGov viser, at mere end halvdelen af forbrugerne i flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, er villige til at betale mere for produkter, der er bæredygtige.

Undersøgelsen, som YouGov har lavet omkring forbrugernes villighed til at betale for bæredygtige produkter, viser, at 60 procent af de tyske forbrugere er villige til at betale ekstra for en bæredygtig fødevare. Tilsvarende gælder det for 58 procent af de amerikanske forbrugere, 57 procent af de britiske forbrugere og for 53 procent af de australske forbrugere.

Med andre ord, så er bæredygtighed fortsat en meget væsentlig parameter for de fleste forbrugere globalt - selv i en periode med en global sundhedskrise. Her er det dog interessant, at de japanske forbrugere har en markant mindre betalingsvillighed i forhold til bæredygtige produkter sammenlignet med tyskerne. Her er fokus på bæredygtighed endnu ikke helt på samme niveau som i f.eks. Tyskland – selvom det er stigende.

Smag og kvalitet er også vigtige for danske forbrugere  

DI Fødevarer har i en forbrugerundersøgelse fra oktober sidste år spurgt danske forbrugere om, hvilke egenskaber og emner som de tillægger særlig vægt, når de handler dagligvarer. Her er det interessant, at 50 procent af de adspurgte forbrugere satte kryds ved kvalitet som en central egenskab. 45 procent vægter en lav pris, og 44 procent lægger vægt på smag, når de handler. Kun 11 procent havde sat kryds ved klimavenlighed som et vigtigt element ved køb af dagligvarer.

Der blev også spurgt ind til, hvad forbrugeren er villig til at betale ekstra for, og blandt flere valgmuligheder placerer et klimavenligt produkt sig på niendepladsen blandt 17 valgmuligheder. Parametrene ”kvalitet”, ”god smag” og ”dyrevelfærd” er i forbrugernes optik de tre egenskaber, som flest er villige til at betale ekstra for.

”Der er ingen tvivl om, at den danske forbruger er villig til at prioritere bæredygtighed og klimavenlige produkter. Men det vigtigste ved fødevarerne er stadig smag og den oplevede kvalitet. Det har ikke ændret sig i tiden med COVID-19-krisen”, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.   

Relateret indhold