01.07.21 DI Fødevarer Nyheder

Positive toner fra fødevarebranchen

Fødevarevirksomhederne ser noget mere positivt på det kommende kvartal, end de gjorde på det foregående, viser en rundspørge i DI’s virksomhedspanel. Det gælder især forventningerne til udviklingen i omsætning og indtjening.

Meget tyder på, at samfundet og de danske fødevarevirksomheder så småt har lagt det værste af COVID-19 krisen bag sig. Der er i hvert fald mere optimisme at spore omkring den nære fremtid blandt fødevarevirksomhederne. Det er hovedkonklusionen på baggrund af den kvartalsmæssige rundspørge i DI’s virksomhedspanel, som netop er blevet gennemført i juni måned.

De 28 fødevarevirksomheder, der har svaret i rundspørgen, er noget mere optimistiske i deres forventninger til det kommende kvartal, end tilfældet var i sidste kvartal. Særligt i forhold til virksomhedernes forventninger til udviklingen i omsætning og indtjening kan der observeres en mærkbar vending hen over de seneste tre måneder. Konjunkturindikatoren for både omsætning og indtjening er nu begge positive, hvor de var negative for tre måneder siden. Der er med andre ord en spirende optimisme blandt virksomhederne i fødevarebranchen. 

I rundspørgen svarer 40 procent af fødevarevirksomhederne, at de forventer en positiv udvikling i omsætningen i de kommende tre måneder, og det er en fremgang i forhold til sidste kvartal, hvor kun 22 procent af virksomhederne forventede en positiv udvikling i salget. Tilsvarende forventer nu kun seks procent af fødevarevirksomhederne tilbagegang i omsætningen i indeværende kvartal, mens hele 37 procent forventede nedgang i omsætningen i forrige kvartal.

Et tilsvarende billede gør sig gældende i forhold til virksomhedernes syn på indtjeningen i sommermånederne, hvor der er tale om langt mere lune og positive udsigter set fra fødevarevirksomhedernes stol.

imagehzafp.png

”Både samfundet som helhed og fødevarebranchen er på vej ud af COVID-19 krisen, og det er utroligt positivt. Der er gang i salget af fødevarer herhjemme, og eksportmarkederne er også så småt ved at genvinde styrken. Vi er godt på vej med vaccinerne, og foodservicebranchen, som blandt andet dækker over barer og restauranter, kan omsider begynde at se lys for enden af tunnelen – det er rigtig godt”, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer. 

”Virksomhederne er dog udfordret af høje råvarepriser og af knaphed på nogle inputfaktorer, herunder også arbejdskraft. Det gælder ikke kun fødevarebranchen, men er en tendens, man kan se på tværs af fremstillingsindustrien herhjemme. Uanset dette, så er der dog god grund til se positivt ind i de kommende måneder”, siger Leif Nielsen. 

Relateret indhold