01.07.21 DI Fødevarer Nyheder

Webinar om elektrificeringsløsninger

Sæt kryds i kalenderen  28. september 2021, hvor projektet Elektrificering af Fødevareindustrien holder webinar om elektrificering af koge- og bageprocesser.

Gennem fire temaer viser projektet Elektrificering af Fødevareindustrien helt konkret, hvordan man kan omstille forskellige industrielle processer fra flydende fossile brændsler til elektricitet. Et af temaerne handler om kogning og bagning, hvor syv udvalgte case-virksomheder har fået analyseret deres produktion og fået udarbejdet forslag til elektrificeringsløsninger til deres koge- eller bageproces.

På webinaret vil temaets resultater for tekniske løsninger, energibesparelser, grønnere produkter og øget konkurrenceevne hos de syv deltagende case-virksomheder blive præsenteret af virksomhederne selv. Der vil også være mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål og drøfte løsningerne. De syv case-virksomheder er:

  • Danish Crown
  • FF Skagen
  • Lantmännen Schulstad
  • Lakrids by Bülow
  • Orkla
  • Royal Unibrew
  • Stryhns

Formålet med webinaret er at dele den opnåede viden med andre interesserede, herunder andre virksomheder, og belyse mulighederne for elektrificering af koge- og bageprocesser.

Ud over de syv deltagende virksomheder vil også DTU og de rådgivende ingeniører, som har udarbejdet løsningerne sammen med virksomhederne, bidrage med viden og erfaringer. Målgruppen for webinaret er tekniske ansvarlige og tilsvarende i fødevarevirksomheder.

Invitation med endeligt program og tilmelding vil blive sendt ud efter sommerferien.

Om projektet
Projektets formål er gennem 20 konkrete cases på udvalgte danske fødevarevirksomheder at demonstrere, hvordan elektrificering af produktionsprocesser kan understøtte den grønne omstilling af fødevareindustrien, og derved styrke dansk industris konkurrenceevne og fremme eksporten af danske, grønne produkter, teknologier og løsninger.

Det er første gang, at der i Danmark bliver gennemført et så koncentreret projekt rettet mod netop denne del af dansk industri.

Projektet støttes økonomisk af Industriens Fond. Projektets partnere er Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU samt Viegand Maagøe A/S.

Læs mere om projektet her.

Relateret indhold