29.05.24 DI Fødevarer Nyheder

Fødevaresektorens EU-topmøde 2024

Fællessalen på Christiansborg dannede fredag den 3. maj 2024 rammen om Fødevaresektorens EU-topmøde 2024, som blev overværet af ca. 150 deltagere. Dialog, samarbejde og inddragelse er nøgleord for målet om at finde holdbare løsninger for en effektiv, konkurrencedygtig og bæredygtig fødevaresektor i EU – og Danmark skal spille en aktiv rolle.

Fælles EU-regler og rammer er vigtige for en effektiv og bæredygtig fødevaresektor

Centrale aktører som Margrethe Vestager, ledende næstformand for EU-Kommissionen, og Peder Tuborgh, CEO for Arla Foods Amba, bidrog med værdifulde indlæg fra talerstolen. Arrangementet fandt sted i en atmosfære præget af åben dialog og konstruktiv debat, hvor fokus var rettet mod EU’s rolle i fødevarepolitikken og de danske muligheder for at præge den fødevarepolitiske retning i EU i de kommende år. Margrethe Vestager og Peder Tuborgh leverede skarpe oplæg, der belyste vigtigheden af fælles EU-regler og rammer for at sikre en effektiv og bæredygtig fødevaresektor. Der var enighed om, at EU spiller en central rolle i at balancere interesserne mellem klima, fødevareforsyningssikkerhed, biodiversitet og arbejdspladser.

Dialog og inddragelse af fødevaresektoren er vejen frem

Vi havde nogle gode debatter med partiernes kandidater til Europa-Parlamentet i den bedste demokratiske tradition om EU og fødevarepolitik. Udfaldet var klart, der er mange følelser i mad. Nogle føler sig truet på sit levebrød, andre er frustrerede over den manglende vilje til forandring. At der ikke er enighed, må ikke betyde, at samtalen forstummer. De danske kandidater til Europa-Parlamentet er stærke ambassadører for den danske politiske tradition. Inddragelse og dialog mellem politikere og sektoren er den eneste vej frem, hvis man vil opnå holdbare og varige løsninger. Derfor venter der også de danske EP-kandidater en stor opgave med at sætte et dansk præg på arbejdet i Bruxelles. Kandidaterne må arbejde sammen om at finde løsninger på både kortsigtede såvel som langsigtede udfordringer i fødevaresektoren i EU. Vi bør have som fælles vision om at fremme en bæredygtig fødevaresektor, der kan konkurrere globalt. Der er enighed om, at vejen frem er gennem fælles regler og rammer i EU, og at Danmark skal være en aktiv deltager i denne proces.

Relateret indhold