SAMMEN OM MAD scenen - Folkemødet på Bornholm 2024

24.06.24 DI Fødevarer Nyheder

Hvordan skaber vi fremtidens kritiske forbrugere?

I DI Fødevarer engagerer vi os i at styrke de unges madkendskab og deres evne til at navigere i et komplekst fødevaremiljø.

De unges madkendskab og evne til at navigere i et komplekst fødevaremiljø er afgørende for, at vi i fremtiden har forbrugere, der kan træffe sunde og bæredygtige valg. Det er en hovedkonklusion på de debatter, som DI Fødevarer har deltaget i på Madens Folkemøde og på Folkemødet på Bornholm. Sammen med Madkulturen og Danske Skoleelever og ungdomspolitikere fra DSU, VU og Liberal Alliances Ungdom satte vi fokus på, hvordan vi uddanner unge til bedre madkendskab. Der var enighed om, at den kritiske forbruger skal skabes tidligt. De unge skal rustes til at forholde sig til råvarerne, sundheden og bæredygtigheden, for så vil efterspørgslen af kvalitet forhåbentlig komme helt af sig selv.

Andre debatter satte fokus på skolemad til børn og unge. Skolemaden kunne være et af de værktøjer, som børn og unge netop har brug for. Både for at skabe den kritiske forbruger, men også for at give dem et øget fokus på sundhed og god madkultur. Ved at tilbyde sund og varieret mad i skolen, kan vi hjælpe med at styrke de unges madkultur. Skolemaden kan fungere som et pædagogisk redskab, der kan give eleverne et bedre kendskab til forskellige råvarer, madlavning, og hvordan god og sund mad smager. På den måde skabes en platform for at udvikle sunde madvaner og en bevidsthed om, hvad de spiser.

Vi fik også sat fokus på, at fødevareindustrien ønsker at tage et ansvar for lødig markedsføring, og vi havde en god debat med Forbrugerrådet Tænk, Hjerteforeningen, Coop og Orkla. Med kodeks for markedsføring rettet mod børn har fødevarebranchen fastsat brancheregler, der går videre end lovgivningen. Men der er behov for at se på, om der også kan laves retningslinjer for brug af sociale medier i markedsføringen.

Leif Nielsen udtaler:

"Fra DI Fødevarers side, skal der ikke herske tvivl om, at markedsføring af fødevarer med højt indhold af salt, sukker og mættet fedt ikke skal rettes mod børn. Fødevarebranchen har et samfundsansvar, og vi er meget bevidste om, at nutidens unge bevæger sig på andre medieplatforme end dem, kodekset oprindeligt var skrevet for."

Relateret indhold