Getty Images
16.03.22 DI Fødevarer Nyheder

Nyt plantenetværk møder massiv interesse

Ikke mindre end 53 deltagere fra 43 forskellige medlemsvirksomheder slog vejen forbi mødet, hvor rammerne skulle sættes for, hvordan den danske branche for plantebaserede fødevarer skal opskaleres i de kommende år.

Fokus på forbrugerne: Hvad efterspørges?

Den plantebaserede fødevareproduktion tager fart, og derfor samles både leverandører af ingredienser, udstyr og producenter nu i et samlet netværk; Planteindustrien. Formålet er at få samlet den politiske interessevaretagelse, styrke eksport og sikre gode vækstvilkår.

Første møde bød derfor på en kortlægning af det voksende marked samt virksomhedscases, hvor der blev delt erfaringer med at vækste den plantebaserede produktkategori. Blandt hovedkonklusionerne var, at markedet er i øjeblikket særligt er drevet af voksende forbrugerefterspørgsel, og på mødet delte Arla Foods og Cocohagen deres erfaringer med henholdsvis at være en producent, som introducerer plantebaserede produkter i produktkataloget, og Cocohagens chokolader, der er skabt som et plantebaseret produkt.

Anne Louise Dannesboe Nielsen, centerchef og ph.d. på Teknologisk Institut, holdt derefter et oplæg omkring forbrugernes præferencer i forhold til plantebaserede fødevarer. Oplægget dykkede ned i de vigtigste fødevaretekniske udfordringer, industrien står overfor, for at kunne levere på, hvad forbrugerne efterspørger.

Plante-industrien

Planteindustrien er et netværk for alle dele af den plantebaserede værdikæde. Netværket skal sikre faglig sparring og politisk interessevaretagelse for leverandører af udstyr, ingredienser og producenter af plantebaserede fødevarer.

Netværket hører under DI Fødevarer, men er åbent for alle DI-medlemmer.

Med sin forankring i DI er det netværkets opgave også at facilitere samarbejder og dialog på tværs af den plantebaserede værdikæde.

Netværk skal sikre vækst og rammer for sund forretning

Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer, holdt oplæg om de politiske rammer og udfordringer, som den plantebaserede branche står over for.

”Som alle andre virksomheder har producenterne af plantebaserede fødevarer behov for, at de kan vækste deres virksomheder. Formålet med Planteindustrien er, at virksomhederne i DI kan finde sammen, og de fælles dagsordener derefter kan løftes i flok. Det gælder eksempelvis med fødevarelovgivning, hvor mange plantebaserede producenter møder de samme udfordringer”, fortalte Leif Nielsen.

Helt konkret er ambitionerne store, og med input fra netværkets medlemmer er kursus blevet sat. Planteindustrien vil accelerere og opskalere den danske udvikling og produktion af plantebaserede fødevarer. Danmark har i mange år været en international spiller inden for fødevareinnovation, og den position skal det nye netværk sikre, at den spirende planteproduktion får glæde af.

Med erfaringer fra oplægget om forbrugernes præferencer stod det også klart, at plantebaserede produkter var klar til at gå mainstream.

”Plantebaserede fødevarer er ikke længere noget ideologisk eller kun for vegetarer. Det er godt for klimaet – og det er en god forretning. Det er blevet en vigtig industri med meget potentiale, som nu skal skaleres hele vejen hjem til Hr. og Fru Danmarks aftensbord”, sagde Leif Nielsen.

Næste møde

Næste møde i Planteindustrien finder sted fysisk i Industriens Hus i København 7. april kl. 10:00 - 12:00 med efterfølgende frokost og netværk. 

Find programmet her, hvor du også kan tilmelde dig

Offentlige midler skal sikres bæredygtig skalering

Planteindustrien vil også engagere sig i forhold til, hvordan den plantebaserede branche får prioriteret offentlige midler. DI Fødevarer, som varetager netværket, er repræsenteret i bestyrelsen af den nye offentlige Plantefond, der blev nedsat som en del af landbrugsaftalen for Finansloven 2022. Fonden skal frem til 2030 administrere 675 mio. kr. til udvikling af plantebaserede løsninger. Samtidig er der hos Forum for Fødevareklyngens Eksport nedsat en task force specifikt for plantebaserede løsninger.

Leif Nielsen hilser begge dele velkommen, men fremhæver, at der er behov for koordination på tværs af branchen for bedst at udnytte midlerne.

”Netværkets fokus kommer til at ligge på at vækste og opskalere de plantebaserede løsninger. Det er en indsats, der kommer i to spor. Vi skal sikre gode vilkår for plantebaseret produktion nationalt og i EU, og så skal eksporten understøttes. Det skal blandt andet ske gennem det nedsatte task force for eksport af plantebaserede fødevarer”, siger Leif Nielsen.

Victor Stampe Damgaard Christensen
Skrevet af:

Victor Stampe Damgaard Christensen

Relateret indhold