23.02.22 DI Fødevarer Nyheder

Rekordhøj dansk fødevareeksport i 2021

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 2021 blev et historisk rekordår for dansk fødevareeksport. På trods af en generel nedgang i den samlede danske eksport af varer og tjenester, har de nyeste eksporttal fra december aldrig været højere. Dermed blev et godt år for fødevareeksporten afsluttet med manér.

Rich Text

På trods af en generel nedgang med 2,1 pct i den samlede eksport af varer og tjenester, leverede den danske fødevareeksport rekordhøje tal i 2021. Faktisk har den danske fødevareeksport aldrig været højere i december måned. Det samme gælder for hele 2021, der samlet set blev et rekordår for den danske fødevareeksport. Udviklingen ses illustreret i nedenstående graf.

”Alt godt fra havet” er godt for eksporten

Den positive udviklingen i fødevareeksporten er i december i særligt høj grad drevet af en stor eksport af fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf. Her var der en stigning på 2,3 pct. ift. samme tid året før, hvilket svarer til en øget eksport på 440 mio. kr.

Ser man på tværs af hele 2021, er det også indenfor denne kategori, at der er sket den største stigning ift. 2020. Faktisk steg eksporten med 3,4 mia. kr. på ét år, hvilket svarer til en procentvis stigning på hele 15 pct. Der er især i EU, at forbrugerne har kunnet nyde godt af fisk og fiskeprodukter fra Danmark. Eksporten til EU-27 udgør hele 69 pct. af kategorien, hvilket svarer til 18 mia. kr., mens verden uden for EU importerer 31 pct., hvilket svarede til 8 mia. kr. i 2021.

Særligt naboen Tyskland er stor aftager af denne produktkategori, og fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf udgør en femtedel af den samlede fødevareeksport til landet. Nedenstående diagram viser, hvordan den danske fødevareeksport er fordelt på forskellige produktgrupper.

De største eksportmarkeder

Samlet set er EU-27 stadig den største aftager for den danske føde- og drikkevareeksport og tegner for 55 pct. af den samlede eksport. Heraf er Tyskland den største importør, med en import på 20,6 mia. kr. i 2021, hvilket svarer til 16 pct. af den samlede danske fødevareeksport i 2021. På anden- og tredjepladsen ligger Kina og Sverige med hhv. 12,3 pct. og 11 pct. af den danske fødevareeksport. De største eksportmarkeder for danske fødevarevirksomheder ses illustreret i nedenstående graf.

”Det tyske marked er traditionelt det største for dansk fødevareeksport, og dette har ikke ændret sig under corona, hvor danske virksomheder stadig har haft godt fodfæste. Men mens det tyske stadig er betragteligt større end det kinesiske og norske marked, er det værd at holde øje med det kinesiske markeds vækst i de kommende år”, siger Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer.

Kød og kødvarer er fortsat størst – trods rutsjebanetur

Den største eksportvare på fødevareområdet er imidlertid stadig kød og kødvarer, som udgør knap en fjerdedel af den samlede danske eksport af føde- og drikkevarer. Her eksporteres fortsat primært til lande uden for EU. Eksporten af kød og kødvarer til verden uden for EU udgjorde således 19,7 mia. kr. i 2021, hvor eksporten til EU-27 (dvs. uden Storbritannien) udgjorde 11,9 mia. kr. i 2021. Her er især Kina er vigtigt marked. Landet udgør det næststørste marked for dansk fødevareeksport , hvor 10 pct. af dansk fødevareeksport ender. Eksporten til Kina udgøres især af kød og kødvarer, som tegner for 65 pct. af den samlede fødevareeksport til landet. For netop denne varekategori udgjorde 2021 lidt af en rutsjebanetur.

”For netop kød og kødvareeksporten var 2021 en rutsjebanetur. Fra rekordhøj eksport af svinekødsprodukter i årets første kvartal – godt 1.062 mia. kr. - til en pludselig opbremsning af opsvinget i det sidste kvartal og 339 mio. kr. i december. Dermed blev der sat en pludselig stopper for det store opsving, der startede i 2019, efter Kina blev ramt af et voldsomt udbrud af svinepest, hvilket kostede op mod 200 mio. grise livet og førte dermed til, at kineserne fik et stort behov for import af svinekød”, siger Leif Nielsen.

Relateret indhold