03.09.20 DI Fødevarer Nyheder

Finanslovsforslag uden markante fødevareaftryk

I mandags fremlagde regeringen sit finanslovsforslag for 2021. Forslaget bærer præg af coronakrisen og forsøgene på at genstarte dansk økonomi efter det historiske fald i BNP grundet coronakrisen.

Overordnet set er DI Fødevarer tilfredse med, at regeringen i sit udspil prioriterer håndteringen af corona. Det er afgørende, hvis vi skal have samfundet på fode igen. Set fra et fødevareperspektiv er der ikke så meget konkret at komme efter i regeringens udspil. Det kan dog konstateres, at regeringen helt eksplicit nævner, at man ikke ønsker at foretage indeksering af en række punktafgifter på fødevareområdet. Den melding hilser DI Fødevarer velkommen, for tiden er ikke til at pålægge danskerne flere afgifter i den nuværende situation.

Vi noterer os, at der i forslaget ikke er afsat finansiering til videreførelse af Food Nation. Det bør der gøres noget ved, så Food Nation kan videreføres og bane vejen for den danske fødevareeksport. Det er en indsats, der ikke bliver mindre vigtig i lyset af coronakrisen. Vi må også konstatere, at der med forslaget ikke anvises finansiering af den kommende klimahandlingsplan. Dette afklares derfor i et andet forhandlingsspor, hvor CO2-afgiftsinstrumentet skal drøftes. Her er det helt afgørende, at der tages hensyn til virksomhedernes konkurrencekraft og arbejdspladser.

Du kan læse mere om udspillet her.

Relateret indhold