03.09.20 DI Fødevarer Nyheder

Fødevareoverførte sygdomme i Danmark i 2019

DTU Fødevareinstituttet har den 2. september udgivet deres årlige rapport (for 2019) om udviklingen i zoonoser i Danmark.

I 2019 var der i alt 51 fødevarebårne udbrud med 1929 cases. De fleste tilfælde har været lokale, men 18 tilfælde er nationale, og heraf var fire en del af internationale udbrud. Der har blandt andet været et stor udbrud med Clostridium perfringens, som skyldes utilstrækkelig nedkøling af en industriel fremstillet kødsovs.  De mest hyppige  fødevareoverførte sygdomme kommer fra Norovirus. Vi ser derfor frem til, at Fødevarestyrelsen sætter mere fokus på Norovirus, som de skal i henhold til Fødevareforlig 4.

De tre sidste år har vi desværre set en stigning i antallet af sygdomsudbrud fra campylobacter – i 2019 var der 5.389 registrerede sygdomstilfælde mod 4.546 i 2018. Denne udvikling er rigtig ærgerlig og sker på trods af, at især fjerkræbranchen har gjort en stor indsats for at undgå campylobacter i besætningerne og på slagtelinjen. For salmonella er der heldigvis fortsat et lavt antal sygdomstilfælde.

Vektorbårne zoonoser, f.eks. smitte via flåter og myg, er et område, der skal ses mere på. For eksempel er der set jagtflåter med zoonoser i Danmark. Disse flåter kan sætte sig på kvæg, og derved viderebringe zoonoser til blandt andet slagteriarbejdere. I Frankrig har man oveni købet set, at virus fra flåter i geder er gået over i mælken, som er brugt til fremstilling af råmælksost – og derved ramt forbrugerne. Københavns Universitet følger udviklingen af disse vektorbårne zoonoser.

Rapporten kan læses her.

Relateret indhold