Foto: Getty Images

17.09.20 DI Fødevarer Nyheder

Nu skal eksporten genstartes

Fødevarebranchen er i hård global konkurrence. Derfor har DI Fødevarer sendt et klart signal med vores eksportanbefalinger: Vi har brug for en stærk udenrigstjeneste.

I august nedsatte regeringen otte genstartsteams, herunder et på fødevareområdet, der havde til opgave at give deres bud på tiltag, der kan kickstarte det danske erhvervsliv og eksporten ovenpå coronakrisen. I dag ligger 96 anbefalinger klar til at blive implementeret.

På fødevareområdet blev det til i alt 14 anbefalinger, der både rummer kortere og længere perspektiver. På den kortere bane anbefales det eksempelvis at digitalisere nogle arbejdsgange og certifikater, så fødevarevirksomhederne kan få afviklet eksport hurtigere. På den lidt længere bane er der behov for at styrke myndighedsunderstøttelsen af eksporterhvervet. Dette er et særligt vigtigt signal for DI Fødevarer, da den danske fødevarebranche er i hård international konkurrence, og derfor har brug for en stærk udenrigstjeneste, der kan understøtte og hjælpe virksomhederne på de internationale markeder i fremtiden.    

Formanden for genstartstemaet på fødevareområdet, Group CEO Jais Valeur fra Danish Crown udtaler i forbindelse med fremlæggelsen af anbefalingerne:

”Fødevareklyngens udfordring er, at dele af sektorens virksomheder viser fine resultater, mens råvarepriserne er faldet betydeligt som følge af COVID-19. Hele prisdelen er ”forsvundet” ud blandt de mange danske landmænd, og er derfor ikke umiddelbart så synlig som i andre industrier. Bekymringen er selvfølgelig, at Brexit nu vil lægge yderligere pres på denne situation. Det er derfor vigtigt, at vi lykkes med de tiltag, der er beskrevet her, som alle styrker virksomhedernes konkurrencekraft, og samtidig sikrer, at eksporten understøtter den grønne omstilling af fødevaresektoren.”

Læs mere om anbefalinger på Dansk Industris hjemmeside her. Eller på  em.dk.

Relateret indhold