Foto: Getty Images

10.09.20 DI Fødevarer Nyheder

Større fald i eksporten af fødevarer i juli

Fødevareeksporten led et knæk i juli – det kan også spores i det samlede vareeksportregnskab.

Med et fald på 1,6 pct. i juli er den samlede fødevareeksport for de seneste tre måneder faldet med hele 5,6 pct., sammenlignet med de tre måneder forinden. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, når der korrigeres for sæsonudsving. Det har bidraget til et samlet fald i vareeksporten på 2,4 pct. alene i juli måned. 

Særligt et fald i eksporten af varer til Tyskland skal findes som forklaring herpå. Hertil er eksporten nemlig faldet med 16,8 pct. – svarende til 10,5 mia. kr. - i de første syv måneder af 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Heraf udgør færdigvarer og næringsmidler en pæn del af faldet. Konkret er eksporten af næringsmidler, drikkevarer mv. faldet med ca. 1 mia. kr. i perioden, mens færdigvarer og andre varer er faldet med lidt over 1,5 mia. kr.

Læs mere om tallene fra Danmarks Statistik  her.

Relateret indhold