16.01.20 DI Fødevarer Nyheder

Investeringslystne fødevarevirksomheder

Fødevirksomhederne har en stor investeringslyst for 2020, men manglen på kvalificeret arbejdskraft og uro på eksportmarkederne er usikkerhedsfaktorer, der lurer i baghovedet.

I DI’s Virksomhedspanel for 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 er DI’s medlemsvirksomheder blevet spurgt til deres forventninger til de kommende år.

50 pct. af fødevarevirksomhederne angiver, at de forventer at skrue op for investeringerne i 2020 sammenlignet med 2019. I det samlede virksomhedspanel er det kun 30 pct. af virksomhederne på tværs af brancher, der forventer at investere mere i 2020 end sidste år.

Hovedfokus for fødevarevirksomhedernes investeringer i 2020 vurderes at være bygninger og anlæg samt teknologi, maskiner og inventar. Det er et godt signal, at fødevarevirksomhederne er klar til at skrue op for investeringerne i 2020, da det er med til at sikre, at produktionsapparatet fortsat moderniseres og videreudvikles. Det er et vigtigt element for at opretholde konkurrencedygtigheden blandt danske fødevarevirksomheder.

Når virksomhederne ser på, hvad der vil påvirke dem over de næste to år, er et fællestræk mellem det samlede virksomhedspanel og fødevarevirksomhederne, at manglen på kvalificeret arbejdskraft vurderes til at gøre den største negative forskel. Samtidig vurderer det samlede virksomhedspanel samt fødevarevirksomheder, at lettere adgang til kvalificerede medarbejdere vil gøre den største positive forskel.

Overordnet har fødevarevirksomhederne et større fokus på eksportmarkedernes betydning end det samlede virksomhedspanel. Herunder hører et større fokus på en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina, konsekvenser af Brexit, øget protektionisme, svækket samarbejde mellem EU-landene samt mere fair og lige adgang til vækstmarkeder. Eftersom fødevarebranchen er en eksporttung branche, giver det god mening, at udviklingen på eksportmarkederne vurderes at have en stor betydning for fremtiden.

Relateret indhold