09.01.20 DI Fødevarer Nyheder

Workshop om 3. partscertificeringer

DI Fødevarer holdt den 7. januar en workshop om brug af 3. partscertificeringer og de mange forskellige standarder, der efterhånden findes om fødevaresikkerhed.

Vibeke Bagger fra DNV-GL (det tidligere norske veritas) gav et spændende indlæg om GFSI (Global Food Safety Initiative), andre standarder samt om 3. parts audit heraf. Terkel Due fra Nestlé efterfulgte med et lige så interessant indlæg om, hvordan Nestlé håndterer alle deres leverandører. 

Deltagerne i workshoppen drøftede livligt udfordringer med mange forskellige standarder som følge af kundekrav samt muligheder for at optimere dette arbejde. En af konklusionerne var, at DI Fødevarer indleder en dialog med GFSI og detailhandlen i Danmark med henblik på at afdække, om vi sammen kan sikre større accept og gensidig anerkendelse af de forskellige standarder som er under GFSI.

Relateret indhold