Foto: Getty Images

01.10.20 DI Fødevarer Nyheder

Ny forskningsstrategi skal give grønnere fødevarer

Regeringens nye grønne forskningsstrategi skal sætte retningen for et grønt forskningsliv og bl.a. bidrage til en mere klima- og miljøvenlig fødevareproduktion.

Den nye forskningsstrategi har særligt fokus på at skabe fundamentet for at nå Danmarks mål om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 gennem innovation af grøn teknologi. 

Med fire konkrete tiltag skal strategien bidrage med den grønne omstilling af danske virksomheder. Missionerne er: 

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (Carbon capture) 
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X) 
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Genanvendelse og reduktion af plastaffald. 

Regeringen har med andre ord en mission om blandt andet at skabe en mere klima- og miljøvenlig fødevareproduktion hos danske fødevarevirksomheder. I den forbindelse lægger regeringen op til at prioritere 750 mio. kr. til de fire missioner. Samtidig vil niveauet for de øremærkede grønne forskningsmidler som minimum være på 2020-niveauet, svarende til 2,3 mia. kr. i de kommende år. 

DI Fødevarer hilser regeringens udspil velkomment og håber, at en stærk prioritering af fødevareområdet fastholdes, når en endelig politisk aftale skal indgås til efteråret.

Læs rapporten om Danmarks grønne forskningsstrategi her

Relateret indhold