12.03.20 DI Fødevarer Nyheder

Pæn stigning i eksport skyldes særligt fødevareområdet

I januar 2020 steg eksporten af varer med 5,3 pct., mens importen af varer steg med 4,7 pct. Fødevareeksporten bidrog med en stigning på 1,1 mia. kr. fra december 2019 til januar 2020.

Alene fra december 2019 til januar 2020 er eksporten af fødevarer er steget fra ca. 11 mia. kr. til ca. 12,1 mia. kr. Den procentvise stigning sammenlignet med december 2019 er på hele 10,1 pct., mens den for importen er på 2,2 pct., der alt andet lige bevirker en mærkbar stærkere dansk nettoeksport af fødevarer.

Med andre ord skaber tallene for fødevareområdet unægteligt en fortælling om, at eksporten af fødevarer er steget markant, og at varegruppen samtidig har bidraget stærkt til den iøjefaldende fremgang for den danske vareeksport som helhed.

I tallene for januar 2020 har effekterne af coronavirussen ikke sat sig endnu, men vi må forvente at udbruddet også får betydning for fødevareeksporten i de kommende måneder.

Læs hele analysen fra Danmarks Statistik her.

Relateret indhold