Foto: Getty Images

23.04.20 DI Fødevarer Nyheder

Implementering af nyt plastdirektiv på vej

Det nye engangsplastdirektiv forbyder blandt andet plast i visse produkter og udvider producentansvaret, så producenter nu skal være med til at betale for oprydning af henkastet plastaffald.

Implementeringen af et nyt direktiv fra EU-Kommissionen, der blandt andet skal forbyde plast i visse produkter og opsætte mål for indsamling af engangsdrikkeflasker af plast, nærmer sig.  

Engangsplastdirektivet stiller også krav om producentansvar, hvor producenterne skal være med til at betale for oprydning af henkastet plastaffald som f.eks. fødevarebeholdere og emballage. Dette producentansvar kommer oven i det producentansvar, der allerede er beskrevet i affaldsramme/emballagedirektivet.

Du kan se en oversigt med de produkter af plast, der bliver forbudt, her. Det er for eksempel vatpinde, engangsbestik, sugerør m.m. Derudover bliver der krav om, at engangsdrikkebeholdere af plast kun vil være tilladt, hvis kapsler og låg hænger fast. Dette krav vil blive yderst omkostningsfuldt.

Miljøstyrelsen igangsætter snart et analysearbejde, der omfatter omkostninger, finansiering og selve oprydningsarbejdet. Dette vil foregå i dialog med de involverede organisationer - herunder DI. I DI er det vores Miljøafdeling, der er tovholder og deltager i samarbejdet med Miljø- og Fødevareministeriet.

Direktivet skal implementeres ved en bekendtgørelse om forbud og mærkningsbestemmelser, der skal træde i kraft i juli 2021. Derudover skal der fremsættes lovforslag, der skal sikre, at der er hjemmel til udmøntningen af producentansvaret, og at oprydningsansvaret for alle omfattede produkter er på plads i juli 2021.

Relateret indhold