Foto: Colourbox

04.06.20 DI Fødevarer Nyheder

2. ansøgningsrunde til GUDP er åben

Grønne projekter kan nu søge ekstra midler ved Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Ordningen har netop åbnet for en ny tilskudspulje på 80 mio. kr. til hele fødevaresektoren.

Fødevarevirksomheder, der ligger inde med gode, grønne udviklingsidéer, kan nu søge tilskud i GUDP.

Formålet med ordningen er at løse nogle af de centrale udfordringer, som fødevarebranchen og samfundet står over for. Det overordnede mål er at skabe større bæredygtighed og løse nogle af de miljø- og klimaudfordringer, vi står over for – samtidig med at økonomien forbedres.

Målgruppen for GUDP-programmet er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv. inden for fødevareerhvervet. GUDP kan søges af virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger osv., der er registreret i CVR.

Tilskudsberettigede aktivitetstyper er:

- Anvendt forskning

- Udvikling

- Demonstration

- Netværk

Ét projekt kan dog godt indeholde flere aktivitetstyper.

Deadline for ansøgningerne er den 9. september 2020 kl 12. Ansøgningsskemaerne kan findes her.

Informationsmøder for kommende ansøgere vil blive holdt som webinarer, grundet COVID-19. Disse vil finde sted hhv. den 11. juni og 12. juni. Du kan melde dig til her for 11. juni og her for 12. juni.

Relateret indhold