11.06.20 DI Fødevarer Nyheder

DI og Carlsberg: Vi skal genanvende mere affald

I anledningen af de aktuelle politiske forhandlinger om en grøn affaldssektor, har DI og Carlsberg i dag et fælles budskab i Altinget; vi skal udnytte vores affald ved at genanvende mere.

DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, og Carlsbergs bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, har i dag et fælles debatindlæg i Altinget. I indlægget pointeres det, at vi er på vej ind i en fremtid, hvor affald skal genanvendes til nye produkter. Affald er ikke længere et problem, som vi skal af med. Det er en ressource, vi skal udnytte. Det er derfor nu, politikerne skal indrette affaldssektoren, så den afspejler den nye grønne virkelighed. Det genanvendelige affald skal i stedet udbydes og sorteres i store industrielle anlæg og genanvendes.

 I 2025 får fødevareproducenterne en stor del af ansvaret for, at emballagen bliver genanvendt med indførslen af EU’s direktiv om producentansvar. Da emballage udgør en stor del af husholdningsaffaldet, har virksomhederne en stor interesse i, at affaldssystemet bliver så effektivt som muligt, og at materialerne kan bruges i nye produkter. Det vil både give gevinst for klimaet og for økonomien. Derfor foreslår både DI og klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, at private virksomheder overtager affaldet, når kommunerne har samlet det ind. 

Læs mere her, hvor klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen også kvitterer for indlægget.

Læs også om projektet Circular Mono Plastic Packaging med deltagelse af DI Fødevarer, der understøtter indsatsen for at øge genanvendelsen af affald markant i Danmark.

Relateret indhold