Foto: COLOURBOX

10.06.20 DI Fødevarer Nyheder

Fødevarebranchen taber terræn

Den danske fødevarebranche som helhed har i et stykke tid holdt hovedet oven vande under coronakrisen, men nu begynder krisen at vise sig i tallene.

De første uger af nedlukningen af Danmark tegnede et billede af en fødevarebranche, der ikke var helt så påvirket af coronakrisen som en stor del af det øvrige erhvervsliv. Men nu begynder krisen for alvor at kunne ses i tallene.

I den seneste rundspørge blandt virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel svarede kun en tredjedel af fødevarevirksomhederne, at de havde oplevet samme eller øget omsætning i uge 23 sammenlignet med en normal corona-fri uge. Det står i kontrast til fødevarevirksomhedernes besvarelser i uge 17 i år, hvor 41 pct. gav samme svar. Der er dog også lidt optimisme at spore hos nogle virksomheder i fødevarebranchen. Således svarer 28 pct. af fødevarevirksomhederne, at de vil have samme eller øget omsætning i 2020 sammenlignet med 2019 på trods af coronakrisen.

Også fødevareeksporten begynder nu at lide under den globale coronakrise. De seneste tre måneder er fødevareeksporten faldet med 5,4 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Fødevareeksporten tog et kæmpe dyk på 11,7 pct. i  april i forhold til måneden før. Det er vigtigt for den danske fødevareeksport, at der igen kommer gang i de store markeder, herunder Tyskland.  

Den samlede danske vareeksport har fået et solidt gok i nødden med en tilbagegang på over 5 pct. i årets første fire måneder. Tilbagegangen i fødevareeksporten ligger derfor på niveau med tilbagegangen i vareeksporten samlet set. Læs mere om de aktuelle tal fra Danmarks Statistik her.

Relateret