25.06.20 DI Fødevarer Nyheder

Godt nyt til fødevareindustrien i klimaaftale

Mandagens brede klimaaftale  baner vejen for den grønne omstilling i fødevareindustrien. Aftalen afsætter blandt andet penge til elektrificering i industrien, hvilket har været et centralt punkt for DI Fødevarer.

Den nye klimaaftale afsætter 2,4 mia. kr. frem til 2030 til midler og tilskud til elektrificering og energieffektivisering i industrien. Fokus på elektrificering af produktionsprocesser i fødevareindustrien er et central punkt for DI Fødevarer og en anbefaling, som vi har spillet ind med i Klimapartnerskabet for fødevarer og landbrug. Derfor er det en succes, at de politiske partier bag aftalen har lyttet.

DI Fødevarer leverer allerede på denne dagsorden, da vi indgår i et projekt med støtte fra Industriens Fond, der har til formål at se nærmere på mulighederne for at elektrificere produktionsprocesser i fødevarevirksomheder.

Det er også vigtigt, at klimaaftalen fokuserer på at øge energieffektiviteten i de processer, som umiddelbart ikke kan elektrificeres. Endelig er det et godt signal, at aftalen fjerner overskudsvarmeafgiften. Det har også været en konkret anbefaling fra DI's side, og initiativet vil gavne mange fødevarevirksomheder.

Aftalen indeholder også ambitioner om en grøn skatteomlægning, der tager hensyn til konkurrencekraft, social balance og offentlige finanser. Udmøntningen af det skal ske i efteråret. Hvordan alle de kriterier kan nås kan være svært at se. Det bliver derfor afgørende, at efterårets udmøntning af de gode intentioner ikke munder ud i, at vi flytter CO2-udledning, arbejdspladser og konkurrencekraft ud af landet. 

Læs mere om indholdet af klimaaftalen her.

Relateret indhold