18.06.20 DI Fødevarer Nyheder

Historisk affaldsforlig vækker glæde

I tirsdags landede et bredt politisk forlig om den fremtidige affaldshåndtering. Forliget vækker glæde hos DI Fødevarer, da det skaber grundlag for mere genanvendelse – til gavn for både klima og økonomi.

”Faktum er, at vi ikke er kommet langt nok med at genanvende affaldet. Vi skal brænde mindre affald af i forbrændingsanlæggene. Det genanvendelige affald skal i stedet udbydes og sorteres i store industrielle anlæg og genanvendes. Det kan og skal ikke være en kommunal kerneopgave at drive affaldsanlæg, som ved at sortere og genanvende affaldet skaber råvarer i erhvervslivets produktion.”

Sådan skrev vores adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, og Carlsbergs bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, i Altinget i sidste uge.

Nu er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om et nyt affaldssystem, som kan blive en kæmpe genvist for miljø og klima. Resultatet af den nye aftale betyder, at det også i fremtiden er et kommunalt ansvar, men 70 pct. af kommunerne vil udbyde det genanvendelige husholdningsaffald til private. Dermed bliver der skabt grundlag for investeringer i sorterings- og genanvendelsesanlæg. Retningslinjerne for indsamling bestemmer kommunerne ikke. I første omgang bliver det ti fraktioner, som alle skal sortere ud fra.

”Ud af affaldet vil anlæggene skabe genanvendte råvarer til ny produktion. Vi får en cirkel, hvor vi kan bevare materialernes kvalitet. Det vil sige, at kødbakken af plastik kan blive genanvendt til en ny kødbakke i stedet for at ende i et forbrændingsanlæg eller blive til et mindre værdifuldt produkt”,
siger Lars Sandahl Sørensen.

Set fra DI Fødevarers stol er der særlig grund til at glæde sig over, at grundlaget for at skrue et producentansvar på emballage sammen, som er styret af producenterne, nu er til stede.  

I kan læse aftaleteksten her.

Relateret indhold