Foto: COLOURBOX

20.08.20 DI Fødevarer Nyheder

Har du styr på oplysnings- og momsfristen?

Fristen for indberetning af moms og din virksomheds resultater nærmer sig. Få styr på fristerne her.

Oplysningsfrist

Senest den 1. september 2020 skal din virksomhed oplyse resultatet (over- eller underskud) for 2019 på skat.dk.

Årsresultat er summen af alle indtægter og udgifter, som din virksomheden har haft i 2019, uanset om det ender ud i et overskud eller et underskud.

Selvom mange virksomheder har oplyst deres resultater, er der stadig en del, der mangler. Hvis du mangler at oplyse, så kan du få hjælp på skat.dk/oplysnu.

Momsfrister: Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist: Frist 1. september 2020

Som en del af regeringens Covid-19-hjælpepakke, er nogle af virksomhedernes frister til Skattestyrelsen blevet udskudt - herunder indberetningen af moms.

For nogle virksomheder er det tid til at indberette moms den 1. september. Oprindeligt skulle virksomhederne, der afregner moms kvartalsvist, have afregnet momsen den 1. juni, men det blev skubbet til den 1. september, som følge af Covid-19. Med andre ord skal disse virksomheder indberette og betale moms for både 1. og 2. kvartal af 2020. Det er dog vigtigt, at de to perioder bliver indberettet hver for sig. Ydermere er momsfristen for 3. kvartal normalt den 1. december, men denne frist er udskudt til den 1. marts 2021. Ved denne dato skal virksomheden igen indberette og betale for både 3. og 4. kvartal af 2020.

Momsfrist: Virksomheder, der afregner halvårligt: Frist 1. marts 2021

Virksomheder, der omvendt afregner moms halvårligt, skulle oprindeligt indberette den 1. september. Dette er nu blevet udskudt til den 1. marts 2021. Denne nye dato skal virksomheden ligeledes indberette og betale for både 1. og 2. halvår af 2020.

Få hjælp til momsindberetningen på skat.dk/huskmoms.

Relateret indhold