DI Handel Nøgletal

Branchekonjunktur for 4. kvartal 2016

Se nærmere på, hvordan seneste temperaturmåling ligger inden for industri, engroshandel, detailhandel, byggeri, tekstil og fødevarer. DI's virksomhedspanel viser positive forventninger til 4. kvartal.

Engroshandel

Engroshandlen har løftet sig en smule i august 2016 efter et fald i juli. Omsætningen ligger på niveau med samme periode i 2015.

Detailhandlen

Salget i detailhandlen fortsætter den positive trend, som har været aktuel de seneste par år. Forbrugertillidsindikatoren ligger på den positive side, om end lavere end sidste år.

Byggeri

Byggeriets sektorer oplevede over en bred kam et mindre fald i omsætning og beskæftigelse i august efter at have udvist stærke nøgletal i første halvår af 2016.

Industri

Fald i eksporten trækker ned for industrien til trods for en god start på året. Det indenlandsk salg oplever fortsat fremgang.

Fødevareindustrien

Fødevareindustrien har lagt godt fra land i andet halvår af 2016. Både eksporten og det indenlandske salg peger op for august

Tekstil og husholdningsudstyr

Tekstilindustrien oplever faldende omsætning, både når det gælder eksport og indenlandsk salg. Også engroshandlen og detailhandlen med tekstiler oplever fald i omsætningen.

Virksomhedspanelet

DI Handels medlemmer ser positivt på 4. kvartal 2016 og fortsætter dermed trenden, hvor forvent-ningerne til årets kvartaler har været positive ift. 2015.

Relateret