DI Handel Nøgletal

Branchekonjunktur for 2. kvartal 2017

Her har du seneste konjunkturrmålinger inden for industri, engroshandel, detailhandel, byggeri, tekstil og fødevarer. De fleste brancher har haft en fornuftig start på 2017 bl.a. når der ses på omsætning.

Engroshandel

Engroshandlen fortsatte den positive trend fra 2016 ind i de første måneder af 2017. Omsætningen har dog fået et lille nøk ned i april.

Detailhandel

Omsætningen i detailhandlen peger fremad i starten af 2017, og forbrugertillidsindikatoren fortsætter de positive takter.

Byggeri

Starten af 2017 fortsætter med gode takter set over en bred kam for byggeriets sektorer. Både omsætning og beskæftigelse udviste pæne stigninger.

Industri

Der er lidt blandet udvikling i industriens tal i 1. halvår, hvor bl.a. eksporten startede flot ud, men trækker lidt ned i april. Konjunkturindikatoren for industrien har også lidt volatilitet i 2. kvartal. 

Fødevareindustrien

Omsætningen inden for fødevareindustrien ligger på et højere niveau i 2017 end i 2016. De seneste måneder er det eksporten, der trækker op.

Tekstil og husholdningsudstyr

Tekstilindustrien og engroshandlen har oplevet en aftagende omsætning de seneste måneder, hvorimod detailhandlen med tekstiler fortsætter den gode start på 2017. Download og læs mere

Virksomhedspanel

Medlemmer af DI Handel ser positivt frem mod 3. kvartal 2017. DI’s virksomhedspanel viser en generel positiv indstilling fra virksomhederne.

Relateret