DI Handel Nøgletal

Branchekonjunktur for 3. kvartal 2017

Konjunkturmålinger inden for industri, engroshandel, detailhandel, byggeri, tekstil og fødevarer er nu tilgængelige for 3. kvartal 2017.

Engroshandlen gik lidt frem i juli

Engroshandlen fik et fint løft i slutningen af 2016, og har ind i 2017 været ret jævn på udviklingen, dog med et lille nøk op i juli. Stigning i beskæftigelsen fortsætter.

Detailhandlen oplever mindre nedgang i omsætningsniveauet i juli 2017

Omsætningen i detailhandlen oplevede en mindre tilbagegang i omsætningsniveauet i juli 2017. Forbrugertillidsindikatoren fortsætter dog de positive takter.

Blandede nøgletal fra byggeriet

Omsætningen i fremstillingen af byggematerialer peger en anelse ned for 2. kvartal 2017, mens omsætningen inden for bygge og anlæg har en fortsat positiv udvikling. Beskæftigelsen peger også opad.

Omsætningen i industrien er på sporet igen

Det er specielt eksporten, som de seneste måneder har trukket industriens omsætning op. Konjunkturindikatoren for industrien har taget et godt skridt op, og er positiv for første gang i mere end 3 år.

Omsætningen i fødevareindustrien vækster

Omsætningen inden for fødevareindustrien fortsætter sin positive udvikling. Beskæftigelsen følger dog ikke med, men er blevet mere jævn efter en årrække med aftagende beskæftigelse.

Tekstilbranchen går frem 

Tekstilindustrien har oplevet stigende omsætning de seneste måneder. Specielt har eksporten oplevet en markant fremgang, som understøttes af det indenlandske salg, der også peger på en fremgang.

Tilbagegang i optimismen hos handelsvirksomhederne

Medlemmer af DI Handel ser positivt frem mod 4. kvartal, men i væsentlig mindre grad end ved seneste måling frem mod 3. kvartal 2017.

Relateret