DI Handel Nøgletal

Branchekonjunktur for 1. kvartal 2018

I denne udgave finder du seneste temperaturmålinger inden for engroshandel, detailhandel, byggeri, indsutri, tekstil og fødevarer. De fleste brancher oplever fremgang i 2017 og det tegner til at fortsætte i 2018.

Engroshandlen fortsætter optur i 2018

Engroshandlen lå godt 6 pct. højere i 2017 end i 206, og den positive udvikling er fortsat ind i 2018. De positive takter kan også ses i beskæftigelsen.   Download og læs mere

Detailhandlen holder et højt niveau

Omsætningen i detailhandlen holder et højt niveau i starten af 2018. Forbrugertilliden og konjunkturindikatoren ligger nu på samme niveau som i 2017.

Byggeriet fik en god afslutning på 2017

Omsætningen inden for bygge og anlæg fortsætter den positive udvikling og sluttede 2017 flot af. Inden for fremstilling af byggematerialer gav 4. kvartal et mindre comeback efter et blandet 2017.

Industrien skal i gang igen i 2018

Eksporten trak  industriens omsætning med ned i slutningen af 2017. Industriens omsætning kom dog godt fra start i 2018, konjunkturindikatoren er faldet tilbage på et negativt niveau.

Eksporten trækker fødevareindustrien ned

Efter en årrække med løft i omsætningen har fødevareindustrien oplevet et fald i slutningen af 2017. Det er specielt eksporten, der har været en hæmsko.

Tekstilbranchen gik frem i 2017

Både indenfor fremstilling, engros og detail oplevede tekstilbranchen fremgang i 2017. Specielt engroshandlen fortsætter med en pæn vækst ind i 2018.

Relateret