DI Handel Nøgletal

Branchekonjunktur for 2. kvartal 2018

Overordnet set er der optimisme at spore hos DI Handels medlemsvirksomheder, når vi spørger om forventningerne til det kommende 3. kvartal. Nøgletallene her i starten af 2018 er en smule blandet, hvor der opleves mindre tilbagegang i omsætningen ift. afslutningen af 2017, men generelt set er ligger niveauet højere end samme periode sidste år. Nedenfor kan du læse hvordan det står til inden for din branche.

Handelsvirksomhederne er optimistiske

DI Handels medlemmer ser positivt på det kommende 3. kvartal 2018, hvor forventningerne også generelt er højere end hos gennemsnittet i DI’s medlemskreds.

LÆS MERE

Blandet start på 2018 for engros

Omsætningen inden for engroshandlen er faldet i de første måneder af 2018, hvilket både skyldes et fald i eksport og det indenlandske salg. Sammenlignet med samme periode sidste år giver det en vækst på 2,3 pct.

LÆS MERE

Detailhandlen er kommet skidt fra start i 2018

Omsætningen i detailhandlen er gået lidt tilbage i årets første måneder ift. afslutningen på 2017, men er stadig at finde på et højt niveau. Forbrugertillidsindikatoren har derimod taget et ekstra spring frem.

LÆS MERE

Byggeriet startede 2018 lidt afdæmpet

Omsætningen inden for bygge og anlæg oplevede et mindre fald i månederne marts til april 2018. Fremstilling af byggematerialer holdt i 1. kvartal samme niveau som ved afslutningen på 2017. Konjunkturindikatoren for byggeriet er dermed faldet lidt set over de seneste måneder.

LÆS MERE

Industrien fortsætter sit fald i starten af 2018

Både eksporten og det indenlandske salg er faldet i de første måneder af 2018. Konjunkturindikatoren er steget til et positivt niveau for industrien. Industriproduktionen målt i mængde fortsætter også sin stigning.

LÆS MERE

Fødevareindustrien gik lidt frem i starten af 2018

Fødevareindustrien løfter sig en smule i de første måneder af 2018 efter en skidt afslutning på 2017. Beskæftigelsen har ligeledes fået et lille løft op. Engroshandlen med fødevarer oplever dog et fald i omsætningen i årets første måneder.

LÆS MERE

Tekstilbranchen er kommet skidt fra land i 2018

Omsætningen inden for tekstilindustrien er dykket i de første måneder af 2018. Omvendt har detailhandlen løftet salget af tekstiler mv. efter et dyk i slutningen af 2017.

LÆS MERE

Relateret