DI Handel Nøgletal

Detailhandel 2022, årsrapport

Se DI Handels årsrapport for detailhandlen for 2022. Her finder du bl.a. tal for omsætning, beskæftigelse, konkurser, lagre, inflation, forbrugertillid og e-handel, for detailhandlen og dets underbrancher.

DI Handels årsrapport for detailhandlen 2022 giver et overblik over branchens udvikling i 2022 og i hvilken retning pilen peger i 2023. Rapporten er med udgangspunkt i tal for omsætningen, beskæftigelsen, konkurser, lagre, inflation, forbrugertillid og e-handlen for detailhandlen og dets underbrancher. Alle sektioner af årsrapporten indeholder indledende delkonklusioner med de vigtigste indsigter i tallene.

Efter nogle stærke år for detailhandlen, viser årsrapporten de første indikatorer på, at tendensen nu vender, og branchen for alvor begynder at lide. Det gælder blandt andet virksomhedernes evne til at holde salgsaktiviteten oppe, som følge af den høje inflation. Dertil er der moderate stigninger i antallet af konkurser, en svagt dalende beskæftigelse og en fortsat faldene forbrugertillid.

God læselyst!

 

Se også: Engroshandel 2022, årsrapport - DI Handel (danskindustri.dk)

Relateret indhold