DI Handel Analyser

E-handels betydning for indtjening

DI Handel har udgivet en performance-analyse, der viser, hvilken indflydelse virksomheders digitaliseringsgrad, eksport og e-handel har på indtjeningen. Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik og omfatter virksomheder i brancherne detailhandel, engroshandel og industri.

Digitalisering, e-handel og eksport kan tilsammen potentielt føre til mere end en tredobling af en virksomheds indtjening (ordinært resultat) pr. medarbejder.

1. Digitalisering

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik, som deler virksomhederne op i fire digitaliseringsgrader. En virksomheds digitaliseringsgrad er et udtryk for, hvor mange af forretningsområderne produktion, administration/drift, analyse, markedsføring, salg og forsyningskæde virksomheden har digitaliseret.

En virksomhed kaldes ”avanceret digital”, hvis den har digitaliseret 5-6 af de seks forretningsområder, ”medium digital” hvis 3-4 områder er digitaliserede, og ”basalt digital” ved 1-2 digitaliserede områder. Hvis ingen områder er digitaliseret, kaldes virksomheden ”ikke digital”.

Analysen viser en klar sammenhæng mellem digitaliseringsgrad og indtjening. Medium og avanceret digitale virksomheder har hele 59 pct. større indtjening end basalt digitale og ikke-digitale virksomheder.

2. E-handel

Virksomheder med e-handel har en betydelig større indtjening end de virksomheder, der ikke har e-handel. Potentialet er størst for ikke/basalt digitaliserede virksomheder uden eksport. Ved at implementere e-handel kan disse virksomheder løfte deres indtjening med 40 pct.

Etablering af e-handel fører ofte til en højere digitaliseringsgrad. En virksomhed, der går fra ikke/basalt digitaliseret til medium/avanceret digitaliseret i forbindelse med etablering af e-handel, kan således øge indtjeningen med 74 pct.

Fordelen for medium/avanceret digitaliserede virksomheder er noget mindre, men alligevel så stor, at det sagtens kan betale sig for disse virksomheder at etablere e-handel. Det er også værd at bemærke, at e-handel alt andet lige er lettere at implementere, hvis virksomheden i forvejen har et højt digitaliseringsniveau.

3. Eksport

Den af de tre faktorer, der har størst indflydelse på bundlinjen, er eksport. Effekten af eksport er væsentligt større end effekten af hver af de to andre faktorer.

Også her er det de ikke-digitaliserede og basalt digitaliserede virksomheder, der har størst potentiale. Andelen af disse virksomheder, der eksporterer, har 90 pct. større indtjening end dem, der ikke eksporterer – altså næsten en fordobling.

Relateret