DI Handel Analyser

Din branches e-handel

Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse, som er gennemført af Epinion. Analysens grundlag er således dannet på baggrund af interviews med 808 B2B virksomheder.

Denne analyse zoomer ind på hhv. fremstillings-, engros- og detailvirksomhedernes e-handel. Analysen berører bl.a. emner som, hvor mange års erfaringer de forskellige brancher har med e-handel, hvor stor en andel e-handel udgør af virksomhedernes totale omsætning, barriererne for at videreudvikle e-handel og ikke mindst gevinsterne ved e-handel.

Analysen giver dig mulighed for sammenholde din egen virksomheds erfaringer med e- handel i forholdet til din branchekolleger.

Analysens indhold

Analysen giver indblik i hhv. fremstillings-, engros- og detailvirksomheders e-handel i form af: 

  • Branchens e-handel i tal
  • Gevinster og barrierer for e-handel i branchen
  • Branchens syn på den digitale udvikling

METODE

808 virksomheder der sælger til andre virksomheder (B2B) fra engros, detail eller fremstillingsindustrien, er blevet adspurgt.

 

Interviewpersonen er den person i virksomheden, der har ansvar for beslutninger om e-handel eller om enten salg, digitalisering, forretningsudvikling eller innovation.

 

Interviewene er gennemført via telefon af EPINION.

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret