DI Handel Analyser

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

DI Handel har analyseret, hvordan danske virksomheder med e-handel performer ift. virksomheder uden e-handel. Analysen er baseret på 3.807 virksomheders regnskaber.

Virksomheder med e-handel og eksport tjener 3,5x mere

Danske virksomheder, som eksporterer med e-handel ligger med en gennemsnitlig indtjening (resultat før skat) på godt 106.000 kr., hvilket er 3,5 gange større end virksomheder der ikke har e-handel og alene sælger til det danske marked. Virksomheder med eksport uden e-handel har til sammenligning en indtjening på godt 82.000 kr. Eksport med e-handel kan altså løfte eksportvirksomheder med op til 30 pct.

Når der alene ses på virksomheder med en vis form for digitaliseringsgrad, er indtjeningen fortsat 2,2 gange for virksomheder med eksport via e-handel kontra virksomheder uden e-handel og kun salg til det danske marked.

Ser man alene på e-handelseffekten, kan virksomheder der har en basal eller ingen digitaliseringsgrad ligge op i mod 56 pct. mere på indtjeningen ved at tilføre e-handel. Medium og avanceret digitale virksomheder kan løfte indtjeningen op imod 8 pct. med e-handel.

METODE

Udgangspunktet for analysen er data fra Danmarks Statistik survey om IT-anvendelse i virksomheder (VITA) for årene 2010-2015. De er via Danmarks Statistiks forskerordning blevet koblet sammen med den senest tilgængelige version af den generelle regnskabsstatistik (2014). I analysen er der afgrænset til virksomheder i branchegrupperne industri, engroshandel og detailhandel. Med denne afgrænsning indgår 3.807 virksomheder i analysen, hvor 2.899 er medium / avanceret digitale.

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret