DI Handel Analyser

Virksomhedernes digitale indkøb

Denne B2B e-handelsanalyse tager udgangspunkt i de professionelle indkøbere og deres indkøbsadfærd. Epinion har spurgt 1.000 virksomheder og deres indkøbsansvarlige om, hvorledes de foretager digitalt indkøb, omfanget og hvordan de finder nye leverandører.

I foråret 2017 lancerede vi første del af vores B2B e-handelsanalyse, der kiggede på handelsvirksomhedernes værdikæder, som er under forandring som følge af den digitale omstilling - en af de store gamechangere er e-handel.

Anden del af vores B2B e-handelsanalyse tager udgangspunkt i de professionelle indkøbere og deres  indkøbsadfærd. Vi har spurgt 1.000 virksomheder og deres indkøbsansvarlige om, hvorledes de foretager digitalt indkøb, omfanget og hvordan de finder nye leverandører. Jeg kan atter afsløre, at det er spændende læsning. Den vigtigste konklusion må være:

"findes din virksomhed ikke på nettet, findes den ikke"

Analysen viser nemlig, at 2 ud af 3 virksomheder har foretaget professionelt indkøb via web. De køber oftest varer til løbende internt forbrug og dernæst varer, der indgår i virksomhedens produktion. Virksomheder i servicebranchen er de største web-shoppere, mens 42% af detailvirksomhederne indkøber op mod 100% af virksomhedens samlede indkøb digitalt!

Derudover viser analysen, at 74% af indkøberne anvender online kanalerne til at søge viden om ny potentiel leverandør og det sker under samtlige af udvælgelsesfaserne.

Sidst men ikke mindst forventer indkøberne, at online B2B indkøb stiger eller stiger væsentligt i de kommende år, også dem, der ikke foretager web indkøb i dag!

B2B e-handelsanalysens indhold

Analysen er på 29 sider og indeholder følgende afsnitte:

  1. Den professionelle indkøbers rolle
  2. Omfanget af digitalt indkøb
  3. Den digitale indkøbsproces
  4. Betydningen af online tilstedeværelse

Metode

Analysens spørgeramme er designet med udgangspunkt i 20 dybdeinterviews. I den kvantitative analyse er der gennemført 1.000 interviews med danske virksomheder fordelt på 5 hovedbrancher (fremstilling, bygge og anlæg, engros, detail og service) samt 3 virksomhedsstørrelser (1-10 medarbejdere, 11-49 medarbejdere og over 50 medarbejdere).

 

I analysen medtages både B2B og B2C-virksomheder, ligesom analysen inkl. virksomheder med og uden online-indkøb.

 

Interviewpersonen er rekrutteret, som den person i virksomheden der har ansvar for beslutninger om virksomhedens indkøb, fx hvem virksomheden skal foretage indkøb hos, og på hvilke platforme indkøbet skal foregå

 

Analysen er gennemført af EPINION.

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret