DI Handel Analyser

Virksomhedernes syn på B2B e-handel

Viden om B2B e-handel har hidtil været begrænset. Derfor har DI Handel - i samarbejde med Epinion og med støtte fra HTS Fonden - spurgt 800 danske B2B-virksomhedsledere om deres erfaringer og forventninger til det digitale salg.

Handelsvirksomhedernes værdikæder er under forandring som følge af digitaliseringen og e-handel er en af de helt store gamechangere.

Forbrugerne har i den grad fået smag for at researche og købe over nettet, og den præferencer tager de med sig, når de skal lave indkøb i forbindelse med deres job. Det stiller stor krav til B2B-virksomhederne om at indarbejde e- handel i eksisterende forretningsmodeller for at imødekomme den digitale adfærd.

808 virksomheder er med i analysen

Undersøgelsen er dannet på baggrund af 15 kvalitative interviews samt 808 kvantitative interviews med ledere af danske virksomheder og gennemført af Epinion.

Download analysen og få svar på følgende:

  • Hvilke digitale salgskanaler anvender B2B-virksomheder, og hvor meget fylder e-handlen i virksomhedernes samlede forretning?
  • Hvordan arbejder B2B-virksomheder med den digitale omstilling? - på hvilke parametre er den digitale indsats særligt udbygget, og på hvilke parametre har virksomhederne et forbedringspotentiale?
  • Hvordan ser B2B-virksomheder på markedets aktuelle status samt udvikling over de kommende år i lyset af den digitale omstilling?
  • I hvilket omfang opfattes udviklingen som en trussel mod virksomhederne, og hvilke muligheder åbner omstillingen?
  • Hvad er primære drivere og barrierer for at implementere digitalisering og for e-handel (interne såvel eksterne)?
  • Og er der forskelle i opfattelser på tværs af sektorer, virksomhedstyper og digitaliseringsniveau?
  • Hvem sælger B2B-virksomheder til, og hvilke produkter sælges?

METODE

808 virksomheder der sælger til andre virksomheder (B2B) fra engros, detail eller fremstillingsindustrien, er blevet adspurgt.

 

Interviewpersonen er den person i virksomheden, der har ansvar for beslutninger om e-handel eller om enten salg, digitalisering, forretningsudvikling eller innovation.

 

Interviewene er gennemført via telefon af EPINION.

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret