DI Handel Netværksmøde

Udbudspanelet

DI Handels udbudspanel består af en kreds af erfarne tilbudsgivere, der drøfter de udfordringer de møder i offentlige udbud og giver input til sekretariatets interessevaretagelse. Næste møde finder sted den 21. juni 2018.

Panelets medlemmer opererer på vidt forskellige produktområder. Alligevel er der væsentlige overlap i deres udfordringer og ønsker til fremtidens offentlige udbud.

Bedre offentlige udbud Formålet med Udbudspanelet er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked. Her udveksler en gruppe af garvede leverandører erfaringer med offentlige udbud - fra den indledende dialog med ordregiver til kontrakten underskrives - og aftalen udmøntes i konkrete leverancer. Desuden bidrager panelet med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse.

DI Handel holder løbende møder med offentlige indkøbsfællesskaber for at forbedre vilkårene for medlemmerne, og skal i den forbindelse være klædt bedst muligt på med gode argumenter og konkrete eksempler. Det bidrager drøftelserne i Udbudspanelet til.

DI Handels Udbudspanel mødes fire gange om året. Ofte inviteres der eksterne oplægsholdere, f.eks. offentlige ordregivere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler eller viden om udbudsområdet.

PRAKTISK INFO

MØDEDATOER I 2018
Tirsdag d. 27. februar - kl. 13.00-16.30
Torsdag d. 21. juni - kl. 12.00-16.30
Tirsdag d. 30. oktober - kl. 13.00-16.30

MØDESTED
DI's Kursuscenter, Gl. Vindinge
Nyborg

MØDEFREKVENS
3 gange årligt

PRIS
- 0 kr. for medlemmer af DI Handel
- 9.995 kr. ex. moms for ikke-medlemmer


TILMELDING
Send en mail eller ring til Line Stentoft Andersen

Relateret