Netværksgrupper

Deltag i DI Handels netværksgrupper, der mødes 3-4 gange årligt og går i dybden med emner, som du selv udpeger i samråd med gruppen. I netværkene sparrer du med et bredt udsnit af DI Handels medlemmer, og får ideer fra helt andre brancher – ideer, der kan hjælpe med at differentiere dinvirksomhed fra konkurrenterne. Deltagelse er gratis for alle medlemmer af DI Handel.

Salgsnetværk (øst og vest)

Netværket for salgsansvarlige og direktører er et ideelt forum for vidensdeling og sparring omkring salgsudfordringer. Det sker gennem eksterne oplæg og dialog mellem deltagere i netværket. Det er hensigten, at medlemmerne af netværket udveksler erfaringer og inspirerer hinanden til at udvikle måder at arbejde med salg på – på tværs af brancher og til gavn for den enkelte virksomhed.

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at det handler om, hvordan du kan styrke din virksomheds salg, så det får effekt på bundlinjen. Det kan bl.a. handle om at sætte kunden i centrum, skabe kundeloyalitet, kravene til fremtidens sælger, den optimale indretning af salgsorganisationen, konceptudvikling etc. Deltagerne i netværket er selv med til at udvælge temaerne.

 

Praktisk info
 
Geografisk område
2 grupper hhv. ØST og VEST for Storebælt
 
Mødefrekvens
4 gange årligt for hver gruppe
 
Pris
0 kr. for medlemmer af DI Handel
9.995 kr. ex. moms for ikke-medlemmer
 
Tilmelding
Marketingnetværk

Det kan være en udfordring at følge med i udviklingen på marketingfronten i disse år, hvor stadig mere aktivitet flyttes fra traditionel offline marketing til online marketing. Hold dig ajour med de nye tendenser og værktøjer og udveksl erfaringer med andre marketingansvarlige.

Det sker gennem eksterne oplæg og dialog mellem deltagere i netværket. Det er hensigten, at medlemmerne af netværket udveksler erfaringer og inspirerer hinanden til at udvikle nye måder at arbejde med markedsføring på – på tværs af brancher og til gavn for den enkelte virksomhed.

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at det handler om, hvordan du kan skabe større udbytte af din markedsføringsindsats, så det får effekt på bundlinjen. Det kan bl.a. handle om at skabe kundeloyalitet, skabe værdifuld content gennem dine kommunikationskanaler, eller hvordan du kan bruge data i din markedsføring. Deltagerne i netværket er selv med til at udvælge temaerne.

Praktisk info

Geografisk område
Hele Danmark
 
Mødefrekvens
4 gange årligt
 
Pris
0 kr. for medlemmer af DI Handel
9.995 kr. ex. moms for ikke-medlemmer.
 
Tilmelding
E-business netværk

Skal du i gang eller videre med e-handel og andre digitale projekter? I netværket kan du hente viden om nye tendenser og værktøjer samt få sparring på dine konkrete ideer og udfordringer fra andre i samme båd. Vi ser bl.a. på emner som digital strategi, kanalkonflikt, brug af data, website-analytics, etc.

Møderne består af en kombination af ekspertoplæg og dialog mellem deltagerne. Der er fokus på at deltagerne udveksler erfaring og inspirerer hinanden til at udvikle bedre e-handels og e-business tiltag med afsæt i de erfaringer, de hver især har gjort sig. Inspirationen sker på tværs af brancher, og giver derved deltagerne indsigt i helt nye måder at lave løsninger på, som kan hjælpe til differentiering i forhold til konkurrenter.

Vi beskæftiger os med emner relateret til e-handel og andre digitatiseringsprojekter. Emnerne fastsættes af DI Handel i samspil med dig, som deltager. Vi arbejder på at sikre, at du holdes ajour med nyeste tendenser på området, og samtidig kan tage konkret implementerbar viden med hjem efter møderne.

 • Artificial Intelligence, Virtual Reality og andre digitale muligheder
 • Digital strategi  - forankring i hele organisationen
 • Omnichannel: Kunden får samme oplevelse, uanset hvor de møder din virksomhed
 • Systemer og integration  - herunder valg af rette leverandør og system
 • Product Information Management systems
 • Kundedata/dataanvendelse til at skabe højere kundeloyalitet
 • Online Markedsføring, herunder søgemaskineoptimering og google adwords
 • Social media strategi og brug af Linkedin, facebook osv.
 • Håndtering/løsningsforslag til kanalkonflikter
 • Egen e-commerce løsning vs. platform (Alibaba/Amazon)
 • Lovgivning: E-handelsloven, markedsføringsloven mv.
Praktisk info

Geografisk område
Hele Danmark

Mødefrekvens
4 gange årligt
 
Pris
0 kr. for medlemmer af DI Handel
9.995 kr. ex. moms for ikke-medlemmer.
 
Tilmelding
Kundeservicenetværk

Evnen til at håndtere kundehenvendelser er af afgørende betydning for kundeloyaliteten, og kundernes krav til kundeservice ændrer sig i takt med at vi bliver mere digitale. I netværket drøfter vi ledelsesmæssige og operationelle udfordringer og ideer i forbindelse med driften af en kundeservicefunktion.

Kundeservicenetværket er for dig, der ønsker at videreudvikle kundeservicen i din virksomhed. Netværket er et ideelt forum for videndeling og er samtidig stedet, hvor du får indsigt i de nyeste tendenser inden for kundeservice.

Emnerne i netværksgruppen omfatter ledelsesmæssige såvel som operationelle udfordringer i forbindelse med driften af en kundeservicefunktion; herunder også opgaver af mere strategisk og forretningsudviklende karakter. Emner kan eksempelvis være:

 • Kundetilfredshed
 • Selvbetjeningsløsninger
 • Sociale medier og reputation management
 • Kundeservicepolitik
 • Måling af indsats og resultater
 • Medarbejderudvikling og motivation
 • Kundeloyalitet og mersalg
 • Udvikling af strategi - indhold og implementering
 • Servicekultur eller salgskultur

Det er dog op til gruppen at fastlægge emner og indhold til de enkelte møder.

Praktisk Info
 
Geografisk område
Hele landet, varierer fra møde til møde.
 
Mødefrekvens
4 gange årligt

Pris

- 0 kr. for medlemmer af DI Handel
- 9.995 kr. ex. moms for ikke-medlemmer
 
Tilmelding
Udbudspanel - Salg til den offentlige sektor
DI Handels udbudspanel består af en kreds af erfarne tilbudsgivere, der drøfter de udfordringer de møder i offentlige udbud og giver input til sekretariatets interessevaretagelse.

Panelets medlemmer opererer på vidt forskellige produktområder. Alligevel er der væsentlige overlap i deres udfordringer og ønsker til fremtidens offentlige udbud.

Formålet med Udbudspanelet er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked. Her udveksler en gruppe af garvede leverandører erfaringer med offentlige udbud - fra den indledende dialog med ordregiver til kontrakten underskrives - og aftalen udmøntes i konkrete leverancer. Desuden bidrager panelet med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse.

DI Handel holder løbende møder med offentlige indkøbsfællesskaber for at forbedre vilkårene for medlemmerne, og skal i den forbindelse være klædt bedst muligt på med gode argumenter og konkrete eksempler. Det bidrager drøftelserne i Udbudspanelet til.

Praktisk info
 
Geografisk placering
Gl. Vindinge
Nyborg
 
Mødefrekvens
3 gange årligt
 
Pris
- 0 kr. for medlemmer af DI Handel
- 9.995 kr. ex. moms for ikke-medlemmer.
 
Tilmelding

Søren Münster

Konsulent

Salgs- og marketingsnetværk

 • Direkte +45 3377 4822
 • Mobil +45 2674 7014
 • E-mail somu@di.dk

Kim Bruno-Lindby

Chefkonsulent

E-business netværk

 • Direkte +45 3377 3766
 • Mobil +45 4111 0111
 • E-mail kibl@di.dk

Tevin Lac

Chefkonsulent

Kundeservicenetværk

Line Stentoft Andersen

Chefkonsulent

Udbudspanelet

 • Direkte +45 3377 4842
 • Mobil +45 2112 9407
 • E-mail lisa@di.dk