Netværk

DI Handels Udbudspanel

I DI Handels Udbudspanel zoomer vi ind på salg til den offentlige sektor. Deltagerne er garvede tilbudsgivere, der deler erfaringer og sammen arbejder vi for at skabe bedre offentlige udbud og indkøb.

Formål

Formålet med Udbudspanelet er at forbedre medlemmernes adgang til det offentlige marked. Her udveksler en gruppe af garvede leverandører erfaringer med offentlige udbud - fra den indledende dialog med ordregiver til kontrakten underskrives - og aftalen udmøntes i konkrete leverancer. Desuden bidrager panelet med viden og praktisk indsigt til sekretariatets interessevaretagelse.

DI Handels Udbudspanel mødes tre gange om året. Ofte inviteres der eksterne oplægsholdere, f.eks. offentlige ordregivere, rådgivere eller jurister, der kan bidrage med nye vinkler eller viden om udbudsområdet.

Næste netværksmøde i udbudspanelet finder sted den 25. juni 2019 i Nyborg. For at deltage, skal du være medlem af udbudspanelet.

Du kan tilmelde dig her på siden.

Målgruppe

Repræsentanter for handels- og fremstillingsvirksomheder med ansvar for salg til den offentlige sektor

Emner

Udbudsregler, drift af indkøbsaftaler, TCO-betragtninger, krav i udbudsmaterialet m.fl.

Line Stentoft Andersen

Chefkonsulent

Udvalgsansvarlig

  • Direkte +45 3377 4842
  • Mobil +45 2112 9407
  • E-mail lisa@di.dk