Netværk

Salgsnetværk

Formålet med netværket er at give medlemmerne inspiration til at øge salget og pege på nye tendenser inden for salg. Tilmeld dig og deltag i vores netværksmøder.

Det sker gennem eksterne oplæg og dialog mellem deltagere i netværket. Det er hensigten, at medlemmerne af netværket udveksler erfaringer og inspirerer hinanden til at udvikle måder at arbejde med salg på – på tværs af brancher og til gavn for den enkelte virksomhed.

Målgruppe

Netværksgruppens målgrupper er direktører og ledende medarbejdere med ansvar for salg i deres virksomhed.

Netværket består bl.a. af medlemmer fra:

Emner

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at det handler om, hvordan du kan styrke din virksomheds salg, så det får effekt på bundlinjen. Det kan bl.a. handle om at sætte kunden i centrum, skabe kundeloyalitet, kravene til fremtidens sælger, den optimale indretning af salgsorganisationen, konceptudvikling etc. Deltagerne i netværket er selv med til at udvælge temaerne.

Netværk på tværs

Netværk i DI Handel har traditionelt været opdelt efter vores fire fagområder, men i 2019 har vi tænkt ”ud af boksen” og har udviklet et nyt koncept. Det er et nyt koncept, der ikke er set før - hverken i Dansk Industri eller i Danmark. Man er stadig tilknyttet sit oprindelige netværk, men i det nye koncept mødes vi alle sammen om formiddagen på tværs af fagområder til et aktuelt og spændende fælles indlæg, der er relevant for alle. Om eftermiddagen splitter vi op og går hver til sit inden for de fire fagområder.

Kvalitet på tværs og i dybden

Bag konceptet ligger tanken om, at vi i bund og grund er stærkere og opnår de bedste resultater, når vi møder, forstår og udveksler erfaringer med vores kollegaer fra de andre fagområder samtidig med, at vi dygtiggør os inden for vores egne. Det styrker både samarbejde og individuel udvikling.

Netværksmøderne i 2020 

Netværket mødes 4 gange årligt. De resterende mødedatoer for 2020 er:

  • Torsdag den 27. august 2020, Jylland, kl. 9.30 – 14.30
  • Onsdag den 11. november 2020, København, kl. 9.30 – 14.30
Jeg bliver inspireret og får læring omkring salgskanaler, samt salgsmuligheder med guidelines omkring hvad der rør sig i et meget omtumlet salgsmarked med mange nye muligheder. Det er et  godt netværk, hvor alle taler ud af posen og ikke er bange for at fortælle hvad man kan og ikke ’skal’ gøre og vi deler problematikker lige så meget som succesoplevelser. Poul-Henning Nielsen, Key Account Manager Sales, Eegholm

Søren Münster

Konsulent

Netværksansvarlig

  • Direkte +45 3377 4822
  • Mobil +45 2674 7014
  • E-mail somu@di.dk