Netværk

Verdensmålsnetværk for marketing- og salgschefer

Er bæredygtighed og verdensmål på din virksomheds agenda? Har I en 2030 verdensmål-vision? Så spørger du måske dig selv, hvordan du som ansvarlig for virksomhedens marketing og salg kan understøtte jeres bæredygtige omstilling yderligere og bruge jeres bæredygtige tiltag i jeres salgs og marketingmateriale uden at frygte Green Washing? Eller ligefrem være den, der bærer Verdensmålsagenden frem i din virksomhed?

DI Handel opstarter nu et nyt netværk med det formål at styrke vidensdeling og give dig mulighed for sparring om, hvordan du skal rådgive internt og kommunikere eksternt i forhold til anvendelse af verdensmål og bæredygtighed. Det er vigtigt at bevare troværdighed og samtidig udnytte det unikke selling point som verdensmål netop er – men hvordan? I dette netværk får du viden, der understøtter og accelererer din virksomheds bæredygtighedsstrategi og arbejde med verdensmålene. 

Netværket starter med en generel indflyvning til Verdensmålene som forretningsmulighed, hvor du bl.a. får indsigt i de faktorer, der bevirker at verdensmål og bæredygtighed bliver stadig mere vigtigt. Du bliver ligeledes introduceret for succesfulde casevirksomheder. Desuden får du træning i at anvende værktøjer, der kortlægger din virksomheds positive og negative bidrag til målene, og hvordan I kan zoome ind på enkelte mål og  implementere dem i jeres strategi. Derpå zoomer netværket ind på salg- og marketingspecifikke emner, som gør det nemmere for dig at understøtte den bæredygtige transformation i intern og ekstern kommunikation.

Netværkets opbygning

Netværket mødes 5 x årligt på forskellige lokationer i Danmark og består af personer, der har det strategiske og operationelle ansvar for salg og marketing. Du vil møde ligesindede fra andre brancher, der står med samme type udfordringer, som du kender fra din egen virkelighed, hvilket skaber et trygt rum for vidensdeling og udvikling af bæredygtige kommunikations, salgs- og marketingstrategier.

Du vil ligeledes møde virksomheder, der allerede har gjort sig en række erfaringer på området, og derved få genvej til viden, der betyder, at du kan springe en række af de fejl over, som de har begået og løst undervejs.

Netværket vil bl.a. arbejde med følgende temaer:

Møde 1: Tirsdag den 1. december fra kl. 12 – 14 (onlinemøde)
Hvorfor er Verdensmål en god forretning – og hvad er min rolle?

Introduktion til netværket og netværksdeltagerne. Netværkets forventninger og forhåbninger til netværket, samt erfaring med Verdensmål og Bæredygtighed. Præsentation af Verdensmål som forretningsmulighed samt cases, der har opnået udbytte ved at arbejde strategisk med målene. 

Møde 2: Onsdag den 27. januar fra kl. 9 – 15, hvis vi kan, mødes vi fysisk og ellers online
Workshop. Kortlæg jeres nuværende og potentielle bidrag til verdensmålene

I workshoppen lærer I at bruge værktøjet Verdensmål Value Scan, der kortlægger jeres virksomheds nuværende bidrag til og påvirkning af samfund og miljø. Værktøjet skaber overblik over positive og skadelige bidrag, men er også med til at identificere nye bæredygtige forretningsmuligheder. I hjælper hinanden med at lave kortlægningen.

Møde 3: Tirsdag 30. marts fra kl. 13 – ca. 17
Hvordan kan du anvende Verdensmål og bæredygtighed i marketing og salgsøjemed?

Vi zoomer ind på din rolle og dine udfordringer som salgs- eller marketingansvarlig. Vi belyser, hvad du skal være opmærksom på. Hvad må jeg kommunikere og hvornår? Hvordan kan salgsorganisationen bidrage til at nå målene og opnå udbytte af dem? Hvordan og i hvor høj grad du kan bruge Verdensmål i din kommunikation uden at blive anklaget for green washing, men tværtimod fremstå som en troværdig virksomhed. Med afsæt i cases og hinandens erfaringer ser vi på dilemmaer, løsninger og  inspirerer hinanden. Vi zoomer også ind på, hvordan vi kan samarbejde på tværs af organisationen mhp. at finde løsninger. 

Møde 4: Onsdag den 19. maj fra kl. 13 – ca. 17

Afhængigt af deltagernes behov og ønsker fastsætter vi de kommende temaer i fællesskab. Ideer kan være:

- Hvad er min rolle i min virksomheds bæredygtige omstilling?
- Skal jeg måle på mine bidrag og hvorfor? Skal jeg kunne fremvise dokumentation for at kunne kommunikere med troværdighed?
- Hvordan kan mit team og jeg understøtte den lagte kurs – eller accelerere den?
- Hvordan leder man en bæredygtig organisation, herunder motiverer andre medarbejdergrupper og samarbejdspartnere?

Målgruppe

CMO, marketing-, kommunikations- eller salgsansvarlige.

Pris og andre vilkår

Gratis for medlemmer af DI Handel
7.500 kr. ex. moms for andre DI medlemmer

Der kan kun deltage en person per virksomhed, som forventes at deltage aktivt i netværket.

Tilmelding:

Send en mail til Ulla Scherfig Gilberg på usg@di.dk eller Søren Münster på somu@di.dk hvis du er interesseret i at være med.

 

Hold dig opdateret

Modtag DI Handels nyhedsbrev og få relevante nyheder, analyser og events inden for salg, marketing, kundeservice og e-handel direkte i din mailboks hver uge.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Ulla Scherfig Gilberg

Ulla Scherfig Gilberg

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3917
  • Mobil +45 2949 4430
  • E-mail usg@di.dk
Søren Münster

Søren Münster

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4822
  • Mobil +45 2674 7014
  • E-mail somu@di.dk
Line Poulsen

Line Poulsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4837
  • Mobil +45 3016 6521
  • E-mail lpou@di.dk