Arrangement

Generalforsamling 2020 i DI Handel

Mandag den 14. september 2020 kl. 9.30 – 10.15 afholdes DI Handels generalforsamling

I år kan DI Handels medlemmer deltage i mødet enten fysisk eller online.

For de medlemmer af DI Handel, der deltager fysisk inviteres til morgenmad fra kl. 9.00 på:

Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference
Helnæsvej 9
5631 Ebberup

For de medlemmer af DI Handel, der ønsker at deltage online fremsendes efter tilmelding et onlinelink til mødet, som skal benytte for at deltage elektronisk på selve generalforsamlingen.

Dagsorden for mødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Økonomi
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt

Hvem kan deltage?

Ifølge vores vedtægters §7 kan hver medlemsvirksomhed lade sig repræsentere på generalforsamlingen af én mødeberettiget, der har status af indehaver, direktør eller overordnet funktionær.