Arrangement

Afholdt: Webinar: Vind det tabte salg tilbage efter corona

Er du i tvivl om, hvordan du bedst sikrer din forretning under corona, og om du har den rigtige strategi til at få gang i salget igen efter corona? Så deltag i dette webinar om Sales Enablement, som Intenz afholder i samarbejde med DI Handel fredag d. 3. april kl. 13. Læs mere og tilmeld dig her.

Dette webinar er desværre afholdt. Du kan dog finde en masse andre spændende inspirationsseminarer, webinarer, kurser og konferencer lige her: DI Handel events.

Danmark er lukket ned, og salget er gået i stå for mange virksomheder. Hvis du er ramt, skal du nu finde ud af, hvordan du sikrer din virksomhed bedst muligt. Der er allerede mange tilbud om salgstræning, video-salg og digitalisering af salgsprocesser til dig på sociale medier. Spørgsmålet er bare, hvilke du skal vælge for at komme bedst muligt igennem det, der med al sandsynlighed bliver en ordrenedgang i perioden?

Det kan være svært at gennemskue, hvad der er den bedste strategi, og det er nemt at gribe til panik-løsninger. Anbefalingen er en langsigtet strategi med fokus på, hvordan du kan sikre mere salg efter hverdagen vender tilbage.

Forskning i salg viser, at de største udfordringer for salget, ikke er i markedet og hos kunderne, men internt i virksomhederne, som ikke er gearede til nutidens salg. Det er velkendt, at salget har ændret sig, at kunderne har ændret adfærd, og at der er behov for forandringer i salgsorganisationerne i både Danmark og udlandet.

Hvilken udfordring står vi overfor?

For nogen er salget gået helt i stå, for andre er det væsentligt sænket, og for nogle få er salget eksploderet. Hvis du tilhører den sidste gruppe, så skynd dig tilbage til arbejdet. Hvis din virksomhed derimod tilhører den første eller anden gruppe, så læs endelig videre. Den primære udfordring ligger ikke så meget i, at vi ikke kan mødes ansigt til ansigt, der kommer teknologien os til hjælp. Nej, udfordringen er nærmere, at dine kunder - måske ligesom dig - er usikre på, hvornår hverdagen og indtjeningen vender tilbage til normalen.

Derfor vil mange virksomheder og privatpersoner holde igen med indkøb af ikke-essentielle varer. Men hvad gør du lige ved det? Her kommer et radikalt andet forslag: Glem det! I hvert fald for de kunder, som er netop der, hvor der ikke er penge at arbejde med. Det er for manges vedkommende spildte kræfter at sælge til nogen, som ikke kan købe lige nu. Din udfordring er, at du skal kunne identificere, hvem du skal sælge til nu via teknologi, og lade de andre få luft, så du kan opretholde en god relation til dem efter, at coronaudbruddet er overstået. Resten af din tid skal du bruge på at skabe de bedste muligheder for at indhente det tabte, når hverdagen vender tilbage.

Hvad er løsningen?

Løsningen er en gennemarbejdet og forskningsbaseret tilgang til salgsudvikling, som test i Danmark viser har skabt gode resultater for B2B salgsvirksomheder. Resultaterne harmonerer med det, undersøgelser i udlandet har vist i lignende undersøgelser. Du kan sælge mere, når dine kunder vender tilbage på arbejdet. Kort sagt er det målrettet arbejde med Sales Enablement, der kan skabe den afgørende forskel i jeres succes med salget.

Webinaret stiller skarpt på:

  • Hvad er Sales Enablement, og hvilke elementer indeholder det?
  • Hvad er de mest oplagte udbytter af Sales Enablement?
  • Hvordan starter jeg helt lav praktisk op på at arbejde med Sales Enablement?
  • Hvad kræver det af ledelsen og organisationen at arbejde med Sales Enablement?
  • Hvor meget kan jeg selv gøre, og hvordan får jeg startet processen op?
  • Hvem i egen organisation skal jeg involvere og hvordan?
  • Hvad kan jeg forvente af få ud af at arbejde med Sales Enablement?

Sales Enablement

Internationalt har flere virksomheder med succes arbejdet med Sales Enablement. I Danmark er Sales Enablement testet hos en mindre gruppe af virksomheder inden for forskellige brancher, dog alle B2B. Resultaterne viser øget omsætning, større dækningsbidrag, bedre effektivitet og mere agilitet hos virksomheder, som implementerer Sales Enablement.

Praktisk

Webinaret finder sted fredag d. 3. april kl. 13-14 og afholdes af Senior Partner hos Intenz Mads Winther og salgsforsker Karina Burgdorff Jensen i samarbejde med DI Handel.

Mads Winther, Intenz

Mads har gennem mere end 20 år arbejdet med at optimere salgsorganisationer. Dels gennem træning og udvikling af sælgere – men også gennem udvikling af salgsledere til at strukturere og følge op på sælgernes adfærd. Derudover er Mads involveret i tæt sparring med en række forskere indenfor salgsudvikling i hele verden. På webinaret vil Mads komme ind på, om virksomheder har de rigtige kompetencer, adfærd og ledelses opfølgning på deres online dialoger med kunderne til at sikre at salget kan nå deres mål.

Karina Burgdorff Jensen, Ph.d.-studerende, Aalborg Universitet

Karina arbejder med og forsker i salgsdialoger, hvor målet er en empirisk undersøgelse af salgsdialoger i praksis for derved at formulere et understøttende teoretisk fundament. Derudover arbejder Karina med analyse, udvikling og implementering af salgsforløb i virksomheder med fokus på dialoger og branding.

Gense webinaret lige her

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Maria Nielsen

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3152
  • Mobil +45 2096 4044
  • Send e-mail