Webinar

Ulovlige produkter fra tredjelande via onlinemarkedspladser

Hvad gælder, hvad gør Dansk Industri, og hvad gør vi nu?

I den seneste tid har der i pressen været stor fokus på markedsføring og salg af ulovlige produkter fra tredjelande til Danmark via onlinemarkedspladser. Det er en problemstilling, vi i Dansk Industri ser med stor alvor på, da vi ved, hvor mange ressourcer danske virksomheder bruger på at overholde produkt- og kemikrav, markedsføringsregler, beskytte egne IP-rettigheder mv.

Foto: Getty Images

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver login

Login her

Onlinemarkedspladser er i dag underlagt en lang række forpligtelser, og ny regulering er på vej. Derfor har vi i DI særligt fokus på, hvordan myndighederne får de bedst mulige forudsætninger for at markedsovervåge ulovlige produkter fra tredjelande og håndhæve eksisterende regler, så danske virksomheder ikke bliver udsat for urimelige konkurrencevilkår. For der skal være fair og lige konkurrence, men det skaber konkurrenceforvridning på markedet, når virksomheder/onlinemarkedspladser, der sælger produkter fra tredjelande, ikke overholder gældende lovgivning!

Juridisk redegørelse af Gorrissen Federspiel

Regeringen og EU har gennem de seneste år gennemført lovgivning og tiltag, der skal styrke produktsikkerheden og skærpe indsatsen mod ulovlige produkter, som sælges via onlinemarkedspladser. Det er et meget komplekst, juridisk område. Derfor har vi i Dansk Industri fået Gorrissen Federspiel til at lave en juridisk redegørelse af onlineplatformes forpligtelser og ansvar. Formålet med redegørelsen har været at få afdækket mulighederne for at håndtere disse udfordringer med den nuværende regulering, der håndhæves af en lang række myndigheder. Gorrissen Federspiel fastslår: Gældende EU-lovgivning fastsætter allerede et tæt net af regulering for onlinemarkedspladser. Derfor vurderer Gorrissen Federspiel, at danske og europæiske myndigheder allerede i dag har en lang række værktøjer til at gribe ind over for markedsføring og salg af ulovlige produkter, som sælges på onlinemarkedspladser til danske og europæiske forbrugere – hvoraf nogle af værktøjerne er helt nye, bl.a. gennem Digital Services Act, som først har fået virkning den 17. februar i år - og endnu mere regulering er på vej.

Hent notatet her.

Dialogmøde med myndigheder og organisationer

Fredag den 26. april afholdt vi i Dansk Industri et dialogmøde for en lang række myndigheder og organisationer, hvor Gorrissen Federspiel fremlagde sine konklusioner. På mødet drøftede vi også myndighedernes konkrete udfordringer ved ulovlige produkter fra tredjelande, der sælges via onlineplatforme samt de muligheder, myndighederne har for at håndhæve eksisterende regler over for onlinemarkedspladser. Der var bred enighed om, at ulovlige produkter fra tredjelande er et stort problem.

Din virksomhed er inviteret!

Vi vil nu fortsætte dialogen om med myndigheder, politikere mf. Men din virksomhed skal naturligvis også have mulighed for at blive klogere på, hvilken lovgivning der allerede gælder, hvad vi gør i DI i arbejdet med at skabe level playing field for danske virksomheder samt høre vores tanker om den fremadrettede indsats.

Program

Kontakt os

Har din virksomhed konkrete erfaringer med ulovlige produkter, der bliver solgt via onlinemarkedspladser, er du mere end velkommen til at tage kontakt til os. Det samme gælder naturligvis også, hvis din virksomhed har forslag til idéer/værktøjer, som kan være med til at dæmme op for de ulovlige produkter fra tredjelande.

Kontakt Marie Asmussen på mail: MAAS@di.dk