Webinar

Sådan bruger du ESG i et kommercielt perspektiv

Hvordan styrker danske virksomheders deres konkurrenceevne i de kommende år, og hvordan sikrer vi vores fortsatte position som leverandører til de store koncerner?

Det er indiskutabelt, at ESG og den grønne omstilling kommer til at præge markedsvilkårene i de kommende år.

I dagens paneldebat vil det blive vendt og drejet, hvordan ESG kan bruges i et kommercielt perspektiv.

Eksempelvis:

  • Hvad betyder ESG for konkurrenceevnen, særligt for maskin- og anlægsbyggere?
  • Hvordan kan du bruge ESG datadrevet i din markedsføring?
  • Hvordan kan du positionerer dig stærkt på tværs af kundens organisation, når der er forskellige fokusområder fra indkøb, produktion og leverance?
  • Kan du allerede nu sikre en bedre position i fremtiden, hvis du tager ESG alvorligt?
  • Kan ESG have betydning for virksomhedens værdiansættelse set fra en kapitalfond?
  • Hvordan er processen, hvordan kommer du i gang med ESG?

Gæsterne i studiet vil give både strategiske og operationelle perspektiver på ESG i et kommercielt perspektiv

Deltagerne til denne paneldebat vil være følgende:

  • Frederik E. Aackermann, Partner Dansk Ejerkaptial
  • Bjarne Bach, Partner i Viegand Maagøe & leder ESG-strategiafdelingen
  • Hans Løjborg, Partner Mindmill
  • Søren Münster, DI Handel