Webinar

Webinar: Blockchain i kontrakt- og betalingsløsninger

Blockchainteknologi har i de sidste fem år primært været et fokusområde for den finansielle sektor, men er hurtigt blevet et interessepunkt for andre industrier. Senest har store globale handelsvirksomheder som Walmart, Carrefour og Alibaba udforsket hvordan de kan drage nytte af teknologien.

Projektet "Blockchain i Business og Dansk Design" inviterer derfor på en serie af webinarer om blockchainteknologiens potentiale for handelsvirksomheder i den samlede værdikæde. Dette webinar vil afdække anvendelsesmuligheder for blockchain med fokus på betalinger og kontrakter, hvor sikring og validitet er en kendt problemstilling.

Program

I webinaret gennemgås anvendelsesmuligheder for blockchain i handel, særligt med fokus på betalinger og kontrakter. Deltagerne introduceres til et overblik over use cases såsom B2B betalinger, automatiseret told og decentraliserede kontrakter. Derefter gås der i dybden med udvalgte cases, hvor input fra deltagerne inddrages. Der lægges derfor op til en interaktiv session, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål, og hvor vi undersøger problemstillinger baseret på deltagernes input.

Som deltager vil du få indblik i teknologiens modenhed i branchen samt en forståelse for hvad teknologiens potentiale er for dig og din virksomhed.

Webinaret afholdes d. 17. juni kl. 09:00, og oplægsholderen er en af Danmarks førende eksperter inden for Blockchain Rasmus Winther Mølbjerg fra Deloitte Digital.

Med forbehold for ændringer i programmet.

Se første webinar i serien for en overordnet introduktion til blockchain og teknonologiens relevans i handelsindustrien: klik her

Kort om Blockchain i Business og Dansk Design

I takt med at verden bliver mere globaliseret, bliver det stadig mere komplekst at lede og understøtte produktlivscyklusser, idet mange produkter indkøbes, produceres, handles, forbruges og genanvendes globalt. Dette fører til øget velstand, men åbenbare også klimaudfordringer, og bekymrede borgere har derfor foranlediget FN til at formulere 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Blockchain teknologien kan adressere adskillige af disse verdensmål samt understøtte en øget globaliset handel.

Formålet med projektet er derfor:

  • At give danske virksomheder, deres leverandører og kunder kompetencer til at tage strategiske beslutninger om valg, implementering og inkorporering af blockchain teknologi i deres hovedaktiviteter, heriblandt de handelsmæssige aktiviteter.
  • At udvikle praktiske værktøjer til danske livsstils- og designvirksomheder, så de kan tilslutte sig blockchain og IoT for bedre gennemsigtighed, sporbarhed og garanteret ægthed i deres forsyningskæde fra producenter gennem mellemhandlere og til forbrugere.

Projektet er et samarbejde ml. Copenhagen Business School (CBS - Institut for digitalisering), Lifestyle & Design Cluster og DI Handel og er fondet af Industriens Fond.

Tilmeld dig også: Webinar: Blockchains anvendelsesmuligheder i forsyningskæder

Tilmeld dig også: Webinar: Blockchains anvendelsesmuligheder med kundefokus

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden