11.01.23 DI Handel Blog

Eksport i usikre tider kræver fokus, viden og nogle gange hjælp fra DI

Økonomisk usikkerhed rammer ikke blot Danmark, men også vores vigtigste eksportmarkeder. Det øger behovet for en effektiv eksportindsats – både den klassiske eksport og e-eksport via digitale kanaler. DI er klar til at hjælpe.

I december udgav vi i DI vores seneste prognose for dansk og international økonomi under overskriften ”Nu vender økonomien”. Under overskriften gemmer sig det faktum, at dansk økonomi oplevede en pæn vækst i de første 3 kvartaler af 2022, men at væksten bremsede op og var negativ i 4. kvartal.

Negativ udvikling påvirket af lav forbruger- og erhvervstillid 

For hele 2022 forventes derfor en samlet vækst på 3,2%, men for 2023 forventes en negativ vækst i BNP på 0,8%, og en markant øget økonomisk usikkerhed. De primære årsager til den negative udvikling skal findes i den stigende inflation og et væsentligt højere renteniveau gennem især slutningen af 2022, der har medført et dramatisk fald i især forbrugertilliden, men også i erhvervstilliden.

I 2023 vil vi formentlig opleve en tilbagegang i både det private forbrug og i investeringerne, selvom det forventes, at inflationen har toppet og bevæger sig mod et mere normalt niveau i slutningen af 2023.

Høj inflation og stigende renter på eksportmarkeder

En del af forklaringen skal også findes i vores eksport, da vores primære eksportmarkeder i EU og USA også er påvirket af høj inflation og de kraftigt stigende renter. Eksempelvis voksede europæisk økonomi blot med 0,2% i 3. kvartal, hvilket er den laveste vækst i seks kvartaler. Ligesom i Danmark var væksten i Europa negativ i 4 kvartal, og lande som Tyskland er også udfordret af lav erhvervstillid.

Derfor er der blandt en række prognoser for international økonomi bred enighed om, at væksten i verdensøkonomien bremser kraftigt op i 2023. I den seneste prognose fra OECD forventes en meget lille vækst i både USA og eurozonen på 0,5% i 2023. Og ligeledes ifølge OECD, så vil 2023 byde på økonomisk tilbagegang i både Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Det sætter pres på dansk eksport, der kom rigtig godt igennem 2022 med pæn fremgang i eksporten af både varer og tjenester på. knap 6%. Men fremgangen i eksporten bliver i år bremset af den lavere vækst i udlandet, og ventes at falde til en signifikant lavere vækst på 1,6 pct. i 2023.

Statistikker

DI’s prognose

Analyse

DI giver medlemmer viden om eksportmarkederne og e-eksport

DI er Danmarks internationale erhvervsorganisation, og som medlem er der rig mulighed for at bruge de mange medlemstilbud, som DI tilbyder.

I Danmark er vi generelt gode til eksport. Og danske virksomheder er også langt fremme på de fleste digitale dagsordener. Men vi har historisk ikke været så gode til at kombinere de to ting. Således har vi et underskud på vores e-eksportbalance på ca. 55 mia. kroner årligt. De vil sige, at danskere køber for 55 mia. kr. mere i udenlandske webshops, end udlændinge køber i danske webshops. Derfor har vi et stort eksportpotentiale, hvis vi bliver endnu bedre til at udnytte mulighederne forbundet med e-commerce på tværs af grænser.

 

I 2022 lancerede DI en tværgående indsats på e-commerce, hvor e-eksport er ét fokusområde. Og i slutningen af 2022 blev en række ’e-commerce market overviews’ for Tyskland, USA, Sverige, Norge og UK lanceret, der er udviklet i samarbejde med Trade Council, Danske Bank og Nets. De giver et brugbart overblik over de elementer, som jeres virksomhed skal kende til, hvis I skal eksportere digitalt til et eller flere af de fem lande. I kan finde de fem overviews her, og læse mere om den tværgående indsats på e-commerce og en lang række medlemsrettede aktiviteter indenfor digitalt salg her.

 

Endelig yder DI også individuel rådgivning ift. valg af eksportmarkeder samt udvælgelse og optimering af partnere. Og DI har etableret egne kontorer i en række vigtige markeder - Tyskland, USA, Kina, Indien, Brasilien, Mexico, Australien og Kenya - der giver en tryg og effektiv assistance til nye eller udvidede aktiviteter i dé lande for medlemmer af DI. Det kan I læse mere om her.

Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent

Jens Holst-Nielsen

Jens Holst-Nielsen

Underdirektør

Jacob Kjeldsen

Jacob Kjeldsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3727
  • Mobil +45 2088 3914
  • E-mail jak@di.dk

Relateret indhold