06.11.18 DI Handel Nyheder

Forandringer starter hos ledelsen: 36 mio. kr. skal styrke SMV-ledere til digitalisering

Danske virksomheder er allerede godt med på den digitale bølge, men konkurrencen er benhård og global. Teknologien alene kan ikke drive forandringer, for det starter med lederens mind-set, siger Per Østergaard Jacobsen direktør i Efficiens og ekstern lektor fra CBS, Marketing. Kom og hør ham og andre inspirerende C-level oplægsholdere til DI Handels CEO-event den 5. december 2018.

I efteråret 2018 lancerer Erhvervsstyrelsen en række initiativer, der skal løfte Danmarks digitale potentiale i især mikro-, små- og mellemstore virksomheder. Ét af tiltagene er projektet ”Digital Ledelseskultur”.

Over tre år skal 1540 ledere og nøglepersoner gennemgå et kompetenceforløb, der zoomer ind på, hvad der reelt skal til for at skabe en digital virksomhedskultur for danske firmaer. Til det er der bevilliget 36 mio. kr.

Bredt konsortium med stor erfaring bag projektet

- Hos DI Handel glæder vi os over initiativet, for der er ingen tvivl om, at digitale projekters succes ofte starter hos ledelsen. Det skal også ses i lyset af, at op til 60-70 pct. af kundernes rejse foregår digitalt, hvilket kræver en stor omstilling og nye kompetencer hos mange SMV’er, siger branchedirektør Annette Falberg. 

Bag projektet står et konsortium med UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole i spidsen for en samling erhvervsakademier, universiteter og andre partnere, der har massiv erfaring med digitalisering og ledelse.

Læs mere: Årets CEO-event: Stærk ledelse i den digitale tidsalder

Det starter med ledelsens mind-set

- Det er ikke teknologien alene, der driver forandringer. Det begynder med ledelsens mind-set. Ledernes mind-set er afgørende for, hvilke muligheder de ser i teknologien, og hvordan teknologien anvendes.  Desværre et dette som oftest den begrænsende faktor i forhold til at få fuld udnytte af en digitaliseringsproces, siger Per Østergaard Jacobsen, direktør i Efficiens og ekstern lektor CBS, Department of Marketing

Han fortæller også, at organisationers, kundernes og markedets forventninger stiller krav til nytænkning og tilpasning til digital forbrugeradfærd og interaktion. Her kan en teknologisk tilgang godt give fordele både ift. at forbedre interne processer, logistik og ikke mindst i forhold til at skabe værdi for kunden gennem hurtigere og enklere processer i forhold til produkter eller serviceydelser.

- Hvis lederen ikke er bevidst om sit mind-set, er det svært at tilpasse organisationen til de nye muligheder, som f.eks. Big Data, IOT, machine learing osv. muliggør. Men grundlæggende er det ikke nok at gøre det rigtigt via ny teknologi, man skal også gøre det rigtige i forhold til mind-set og strategi, slutter han.  

Læs mere om projektet ”Digital Ledelseskultur” her: https://digitalledelseskultur.dk/

Liv Thøger-Aldahl
Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl

Relateret indhold