29.06.18 DI Handel Nyheder

Bæredygtig forretningsmodel skaber værdi og resultater

E-HANDEL: En simpel forretningsmodel kan hjælpe jer med at skabe værdi for jeres kunder og sikre, at  virksomheden tjener penge. Den bæredygtige og succesfulde model Business Model Canvas har siden 2010 hjulpet virksomheder hermed. Læs mere om, hvordan jeres virksomhed kan bruge værktøjet.

Business Model Canvas er ét af de mest anerkendte værktøjer inden for forretningsmodeller. Den hjælper virksomhederne med at forstå og optimere deres forretningsmodel. Da nogle af medlemmer af DI Handel deltog i uddannelsen: ’E-handel for B2B-virksomheder’ i marts, april og juni 2018 var dette værktøj derfor også udgangspunktet for sikring af den stærke forretningsmodel.

- Forretningsmodellen beskriver, hvordan virksomheder skaber, tilvejebringer og leverer værdi til kunden samt afdækker de centrale byggeklodser, der får virksomheden til at hænge sammen. En klar forståelse for denne sammenhæng kan skabe en konkurrencefordel på markedet. Det er nøglen til succes indenfor e-handel for enhver handelsvirksomhed, fortæller Tevin Lac, chefkonsulent i DI Handel.

Hvad er et Business Model Canvas?

Business Model Canvas består af ni byggeklodser: Partnere, Nøgleaktiviteter, Nøgleressourcer, Value Propositions, Kunderelationer, Kanaler, Kundesegmenter, Omkostningsstruktur og Indtægtsstrømme. Byggeklodserne er indbyrdes afhængige af hinanden, hvilket betyder, at en virksomhed ikke kan foretage ændringer i én byggeklods uden at det påvirker de andre otte byggeklodser.

- Business Model Canvas kan bruges til dialog og strategiplanlægning dvs., hvordan I etablerer en bæredygtig forretningsmodel. Værktøjet kan anvendes til både at kigge på nuværende forretningsmodel, men også til at udvikle på styrker og eller svagheder i jeres virksomheds byggeklodser. Den kan hjælpe jer med at se, hvor I er, og hvor I skal hen, fortæller Mogens Bjerre, Lektor på Institut for Marketing på Copenhagen Business School. Han var en af underviserne på ’E-handel for B2B-virksomheder’.

Læs også: Nespresso case med BCM 

Kunden i centrum

Udgangspunktet for værktøjet er kunden. Kunden findes både i Value Propositions, Kunderelationer, Kanaler og Kundesegmenter. Virksomhedens Value Propositions er et udtryk for den værdi, der bliver leveret til kunden og de behov, der bliver løst for kunden. Her skal fokus være på, hvad jeres virksomhed gør for kunden, og ikke hvilke ’features’ jeres produkt indeholder.

Value Propositions er baseret på de Kundesegmenter, som jeres virksomhed har. For hvert kundesegment kan der være én eller flere Value Propositions. Hvordan I segmenterer disse afhænger af, hvad der differentierer jeres kunder, hvorvidt det er adfærd, behov, demografi eller andet.

I forlængelse af kundesegmenterne skal der ses på eksisterende og ønskede relationer til segmenterne. Denne relation kan variere fra personlig til automatisk og alt derimellem. Relationen afhænger af hvilken værdi, din virksomhed leverer eller gerne vil levere til kunden – jeres value proposition(s).

- Hvordan denne relation og value proposition(s) skal leveres, etableres i Kanaler. Hvilke distributions- og kommunikationskanaler benytter jeres virksomhed eller bør jeres virksomhed benytte for at levere den rigtige værdi til de rigtige segmenter med rette relation? Hvordan ser eller bør jeres CRM se ud? siger Mogens Bjerre.

En understøttende infrastruktur

Nøgleaktiviteter, Nøgleressourcer og Partnere kan blive karakteriseret som infrastrukturen i virksomheden. Uden infrastrukturen kan værdien ikke leveres, hvorfor infrastrukturen har en støttende rolle i forretningsmodellen.

- Nøgleaktiviteterne symboliserer de opgaver jeres virksomheder udfører eller skal udføre for at understøtte den værdi, som I gerne vil levere til kunden. Det er de aktiviteter, der får jeres forretningsmodel til at hænge sammen. Det kan være at producere, videresælge, konsultere mv.

Nøgleressourcerne er, hvad værdien kræver I har af ressourcer. Disse kan være fysiske, intellektuelle, humane og/ eller finansielle. Hvis disse ressourcer ikke er interne, men findes eksternt, kommer byggeklodsen Partnere i spil. Partnere er de leverandører og alliancer, som jeres virksomhed har eller ønsker at have for at gøre forretningsmodellen bæredygtig, siger Mogens Bjerre.

Vi skal også tjene penge

- En forretningsmodel er selvfølgelig også skabt til at sikre at jeres virksomhed tjener penge. De sidste to byggeklodser handler derfor om kroner og ører, siger Mogens Bjerre.

Indtægtsstrømmene er bundet op på, hvad jeres virksomhed tjener på sine forskellige kundesegmenter. Disse strømme kan være engangstransaktioner eller løbende. Modsat er omkostningsstrukturerne, der repræsenterer alle de omkostninger, som er forbundet med at operere med jeres forretningsmodel.  

- En gennemgang og sikring af sammenhængen mellem disse byggeklodser sikrer værdien af det jeres virksomhed tilbyder jeres kunder. Og det er denne sammenhæng, som sørger for, at jeres virksomhed tjener pengene. Så det er bare med at komme i gang slutter, Mogens Bjerre.

Modellen kan downloades gratis lige her.

Katrine Jacobi
Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret indhold