Ledelsesekspert Mikael Kamber er oplægsholder til årets CEO-event i DI Handel.

Kim Vadskaer
12.11.18 DI Handel Nyheder

Hvorfor skaber styrkebaserede ledere gode og succesfulde virksomheder?

Stor Gallup analyse med over 1,7 mio. mennesker fra hele verden viser, at kun 20 pct. har mulighed for at gøre det, som de er bedst til på deres job. Ledelsesekspert Mikael Kamber ser et stort uudnyttet potentiale på arbejdsmarkedet, hvor der skal fokuseres mere på styrker end på svagheder. Hør ham på årets CEO-event i DI Handel den 5. december 2018.

Det verdensomspændende analysebureau Gallup har gennem en årrække stillet et godt spørgsmål til ansatte på virksomheder i 63 forskellige lande:

Har du mulighed for at gøre det, du er bedst til på dit arbejde hver dag?

Spørgsmålet er vigtigt. For det er ikke ligegyldigt, om vi har mulighed for at dyrke vores styrker eller ej. Jo mere vores styrker kan komme i spil, jo bedre for virksomhederne og medarbejderne selv.

Over 1,7 millioner mennesker har svaret på spørgsmålet. Vi har således at gøre med en helt usædvanlig grundig måling. Hvor mange tror du svarer: ”Ja, jeg har mulighed for at gøre det, jeg er bedst til”?

Flertallet? Halvdelen? Desværre, så godt står det ikke til. Kun 20 procent svarer ja. Det betyder jo så samtidigt, at det store flertal – 80 procent - ikke har en hverdag, hvor de oplever, at de har mulighed for at gøre det, de er bedst til. Et vildt tal, når man tænker over det.

Forestil dig den forskel, det ville gøre for virksomheden – og for den enkelte og for samfundet - hvis medarbejdere i højere grad havde mulighed for at udfolde deres styrker. Forestil dig de ressourcer, der ville blive sat fri. Så har du allerede nu en ide om, hvorfor der er god grund til, at du i højere grad fokuserer på styrkerne i dig selv og dine medarbejdere end på svaghederne.

Læs mere: Årets CEO-event: Stærk ledelse i den digitale tidsalder

Mål butikker på andet end omsætning

Men det er lettere sagt end gjort. Du kan f.eks. sidde i ledelsen af en butikskæde og betragte omsætningen i fire af kædens butikker, der opererer under ens vilkår. Vi kunne kalde butikkerne A, B, C og D. De fire butikkers omsætning har udviklet sig forskelligt siden sidste år:

A er vokset med 15%.
B er faldet med 3%.
C er vokset med 8%.
D er faldet med 15%. 

Hvilken af de fire afdelinger giver du mest opmærksomhed? Hvis du er som de fleste, vil du lynhurtigt give dig til at bore i, hvad der går galt i afdeling D. Og det er uden tvivl klogt. Der er muligvis et problem, der skal håndteres. Den slags er en opgave for ledelsen. Eller rettere sagt: Det er OGSÅ en af ledelsens opgaver. For husker du også at undersøge, hvad det er, der lykkes i Afdeling A og C? Måske er det endnu vigtigere at komme til bunds i end krisehåndteringen i Afdeling D. Afdeling A og C kan muligvis have fundet på metoder, der kan bredes ud og være afgørende for virksomhedens succes i fremtiden.

Brug flere kræfter på styrker end på svagheder

Peter Drucker, et af største navne inden for moderne ledelsesteori, havde et skarpt blik for fordelen ved at fokusere på styrker og risikoen ved at fokusere på svagheder. Han formulerede det sådan her:

”Du kan kun opnå det virkeligt excellente, når du arbejder ud fra styrker. Man kan ikke basere præstation på svagheder. Det kræver langt mere energi at løfte sig fra inkompetence til middelmådighed end at løfte sig fra en førsteklasses præstation til det excellente.” 

- De dage er ovre, hvor lederne kan nøjes med at fokusere på de hårde tal. Som mangeårig leder, så er det min erfaring, at medarbejderne motiveres af flere faktorer lige fra jobopgaver og kollegaer til virksomhedskultur og ledelsesstil. Den moderne leder ser det hele menneske, og arbejder derfor også bevidst med medarbejderens styrker og svagheder, siger branchedirektør Annette Falberg fra DI Handel.

Læs mere: Årets CEO-event: Stærk ledelse i den digitale tidsalder

Artiklen er et uddrag af bogen ”Stærkere” af Mikael Kamber og René Oehlenschlæger, People’s Press 2018.

Liv Thøger-Aldahl
Skrevet af:

Liv Thøger-Aldahl, Mikael Kamber

Relateret indhold