Formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber.

14.11.19 DI Handel Nyheder

DI: Store forhåbninger til klimapartnerskaber

Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledning i Danmark i 2030. Regeringen indgår derfor et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af klimapartnerskaber; Ét værende for handel.

Hvordan kan erhvervslivet og regeringen i samarbejde bidrage til at løse klimaudfordringerne på en måde, der samtidig understøtter dansk konkurrenceevne, eksport, job, velfærd og velstand samt ikke skaber øget ulighed? Det skal 13 klimapartnerskaberinden for erhvervslivets sektorer finde svar på. For klimapartnerskabet for handel er Michael Løve fra Netto udpeget som formand.

- I DI Handel hilser vi klimapartnerskabet for handel velkommen. Handelserhvervet udgør en vigtig del af dansk økonomi og mange virksomheder er allerede i fuld gang med den grønne omstilling. Det er vigtigt at få alle gode idéer fra hele branchen på bordet, og vi kommer derfor til at følge og bidrage løbende til partnerskabet, siger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør i DI Handel.

Læs også: Regeringens klimapartnerskaber

Det kræver en fælles indsats

Adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen peger på, at regeringen, Folketinget og EU har en vigtig rolle at spille ved at fjerne barrierer og regulering, der i dag vanskeliggør den grønne omstilling.

- Virkeligheden er jo heldigvis, at mange virksomheder allerede er langt fremme – men også, at de støder på barrierer i form af f.eks. regulering, hvor både regeringen og Folketinget, men også EU, er helt afgørende for at finde nye løsninger og gøre nye mål mulige, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han peger på, at den grønne omstilling i høj grad også kommer til at kræve investeringer – både fra virksomhedernes og fra samfundets side.

- Virksomhederne investerer allerede i dag massivt i deres egen grønne omstilling, og det kommer de til at blive ved med. Tilsvarende skal samfundet selvfølgelig også investere – for den grønne omstilling er bestemt ikke uden omkostninger. Hvis vi skal indfri de høje ambitioner, skal vi også prioritere flere investeringer fra samfundets side til eksempelvis grøn forskning og nye teknologier, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Danskerne blæser på produktsikkerhed, når vi handler på nettet 

Har du inputs?

Oplever du barrierer i forhold til den grønne omstilling eller har du forslag til tiltag som kan reducere klimapåvirkningen fra handelserhvervet, så er du velkommen til at kontakte branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst her

Handels-erhvervets betydning

- Handelserhvervet beskæftiger over 300.000 fuldtidsansatte og udgør knap 14 pct. af de danske virksomheder.

- Erhvervet står for 21 pct. af den samlede danske eksport og 18 pct. af værditilvæksten.

- Sektoren udgør ca. 12 pct. af dansk økonomi (målt ved BVT 2015).

- Sektoren står for 0,14 millioner ton CO2-ækvivalenter.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Katrine Jacobi
Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret indhold